ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Међународна научна сарадња

Важна обавештења

Преузмите

Министарство просвете међународну сарадњу у области науке остварује кроз програме мулитлатералне и билатералне сарадње.

На овај начин Министарство проширује могућности за оснаживање научно-технолошке инфраструктуре, подстиче потенцијала за иновације и конкурентност и развој каријера истраживач, јача партнерства и размене и пружа допринос Европском истраживачком простору.

Кроз колаборационе истраживачке пројекте, који подразумевају конзорционо повезивање и тиме учешће у управљању пројектима, трајно се учвршћују везе између истраживача у Републици Србији и њихових партнера у Европи и свету.

Мултилатерални програми сарадње

Програмима мултилатералне научне сарадње институције Републике Србије учествују у европским и другим међународним научним програмима.

Хоризонт Европа је оквирни програм Еуропске уније за финасирање истраживања и иновације за период од 2021. до 2027. године. Надовезујући се на успехе и постигнућа претходног програмског циклуса-Хоризонт 2020, Хоризонт Европа има за циљ достизање научне изврсности, решавање глобалних изазова и индустријску модернизацију, уз усаглашене истраживачке напоре и иновације, засноване на принципима отворене науке и партнерства.

Структура Програма заснива се на три стуба:

 • Изврсна наука,
 • Глобални изазови и европска индустријска конкурентност
 • Иновативна Европа

Хоризонтални део структуре Програма чине две компоненте:

 • Ширења изврсности и учешћа и Реформа
 • Јачање европског система истраживања и иновација

Министарство просвете Републике Србије је институција надлежна за координацију учешћа у Програму.

Активности у конзорцијумима Европске истраживачке инфраструктуре

CESSDA ERIC

Cарадња са Европским конзорцијумом дигиталних архива у друштвеним наукама – CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archive) правно је заснована на уговору између Министарства просвете Републике Србије и CESSDA ERIC-а. На основу уговора Република Србија је постала чланица ове европске истраживачке инфраструктуре, а Институт економских наука, кроз Дата центар Србија за друштвене науке, пружалац услуга на националном нивоу.

ESS ERIC

Република Србија се прикључила Евопском друштвеном устраживању Европског конзорцијума истраживачких инфраструктура (European Research Infrastructure Consortium –European Social Survey) 2018. године као чланица посматрач у највећем истраживачком конзорцијуму који броји 30 земаља из Европе које учествују у раду Европског друштеног истраживања (ЕДИ) и које спроводе истраживања сваке друге године.

Потписивањем акта о приступању и на основу одобрења Европске комисије, 31. марта 2022. године, Република Србија је постала пуноправни члан Европског друштвеног истраживања.

CERIC ERIC

CERIC је велики научни конзорцијум који финансира Европска комисија који је основан у јуну 2014. године, и сада обухвата акцелераторске изворе светлости у Трсту и Кракову, нуклеарни реактор у Будимпешти, акцелераторско постројење у Загребу, ФАМУ, и четири специјализоване лабораторије у Грацу, Прагу, Букурешту и Љубљани.

DARIAH ERIC

Србија је пуноправна чланица у Европској дигиталној истраживачкој инфраструктури за област уметности и хуманистичких наука – DARIAH ERIC

ЕУРЕКА је европска међувладина иницијатива, у којој Република Србија активно учествује као пуноправна чланица од 2002. године и у којој је  до данас, успешно завршено 109 пројеката са српским учешћем.

У ЕУРЕКА иницијативи, поред 41 пуноправне земље чланице (27 земаља ЕУ, Северна Македонија, Исланд, Израел, Монако, Црна Гора, Норвешка, Русија, Сан Марино, Швајцарска, Турска, Украјина и Велика Британија), учествују и: Албанија и Босна и Херцеговина са својим информативним пунктовима, Јужна Кореја као земља партнер и Аргентина, Канада, Јужна Африка и Чиле, као придружене чланице. Свака од наведених земаља има своју националну процедуру и програмску шему финансирања по којима финансира национално учешће у међународним ЕУРЕКА истраживачко-развојним пројектима. Информације о ЕУРЕКА програму и пројектима доступне су на линку: https://www.eurekanetwork.org/

Основни програмски принцип ЕУРЕКА иницијативе подразумева да организације-реализатори пројекта из свих земаља–учесница слободно одлучују о формулисању, реализацији и финансирању ЕUREKA пројекта. ЕУРЕКА бренд може добити пројекат који испуњава следеће међународне услове:

 • да има цивилну намену;
 • да се реализује кроз учешће најмање две независне партнерске организације-реализатора, из најмање две земаље чланице ЕУРЕКА иницијативе;
 • крајњи циљ пројекта мора бити развој новог или побољшаног производа, технологије или услуге;
 • да је руковођен потребама привреде.

На основу Меморандуму о разумевању између ЕУРЕКА Секретаријата и земаља чланица ЕУРЕКА иницијативе потписаног дана 28.02.2002. године (”Memorandum of Understanding on the EUREKA Secretariat between Members of EUREKA”), којим је Република Србија постала пуноправна чланица ЕУРЕКА ПРОГРАМА, а у складу са Регулаторним корпусом ЕУРЕКЕ договореним током Мадридске министарске конференције одржане 30. јуна 2017. године, 9. априла 2021. године, закључен је Акт о условима и начину финансирања реализације националних пројеката одобрених у оквиру ЕУРЕКА програма.

Програмска шема финансирања: као и националне процедуре за финансирање и подршку реализације међународних ЕУРЕКА пројеката у Републици Србији утврђене су поменутим Актом.

Актуелне информације: Јавни позив за финансирање ЕУРЕКА пројеката за 2021. годину 

Контакт особа за информације:

Снежана Омић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: 011 3616589

Е-mail: snezana.omic@prosveta.gov.rs

COST програм је међувладин оквир који омогућава истраживачима да успоставе интердисциплинарне истраживачке мреже у Европи и шире. Програм финансира организовање конференција, састанака, школа за обуку, кратке научне размене и друге умрежене активности у широком спектру научних тема. Кроз своје акције (мрежне пројекте) COST омогућава повећање мобилности истраживача широм Европе, подстиче успостављање научне изврсности и смањење јаза између земаља различитог интензитета научног и технолошког развоја. Акције трају четири године и отворене су за све истраживаче, без обзира на степен каријере и земље из које долазе (тренутно је 38 земаља чланица и Израел као придружена чланица).

СР Југославија је постала пуноправни члан COST-а на 144 састанку Комитета високих представника (Committee of Senior Officials – CSO) јуна 2001. године. Организациона структура програма је промењена у септембру 2013. године када је дошло до реорганизације и формирања новог управљачког тела под називом COST асоцијација, док је саветодавно тело названо COST научни комитет. Свака земља чланица овог програма номинује своје представнике у COST асоцијацији.

Програмска шема финансирања: Свака земља чланица може на иницијативу неке од својих научно-истраживачких институција предложити нову COST акцијау току отворених позива за предлагање нових COST акција који се расписују на сваких 9 месеци. У том случају неопходно је да поменута институција обезбеди подршку још најмање 4 земље, како би се предлог акције уопште могао и разматрати. Приступање научно-истраживачком пројекту овог програма – COST Акцији се остварује потписивањем Меморандума о разумевању (Memorandum of Understanding –MOU), који у форми административног уговора потписују Владе, односно овлашћене институције Влада земаља чланица.

Поред предлагања нових COST акција, учешће у овом програму могуће је и прикључивањем већ постојећим COST акцијама.

Информације о COST програму и пројектима доступне су на националном сајту: http://mail.ipb.ac.rs/~ncc-serbia/ 

Актуелне информације: Списак нових COST Акција одобрених за финансирање

Контакт особе за информације:

Национални COST координатор

Др Зоран Мијић

Институт за физику у Београду

Прегревица 118, 11080 Београд

Тел: 011 3713-134;

Е-пошта: ncc-serbia@ipb.ac.rs

Представник Републике Србије у Научном комитету COST програма:

Проф. др Виктор Недовић,

Министарство просвете

Немањина 22-26

11000 Београд

Република Србија

Е-пошта: viktor.nedovic@prosveta.gov.rs

Телефон: 011 3631 755

Члан Комитета високих представника COST програма

Жељка Дукић

Министарство просвете

Немањина 22-26

11000 Београд

Р. Србија

Телефон: 011 3616 529

Е-пошта: zeljka.dukic@prosveta.gov.rs

Члан Комитета високих представника COST програма

Др Братислав Маринковић

Институт за физику у Београду

Прегревица 118, 11080 Београд

Е-пошта: ncc-serbia@ipb.ac.rs

Европска организација за нуклеарне истраживања, позната по скраћеном називу ЦЕРН, основана је 29. септембра 1954. године. Међу 12 западно-европских држава оснивача ЦЕРН-а, налазила се и Федеративна Република Југославија, која је 1961. године затражила иступање из ове организације. Да не би били изгубљени сви контакти, наша некадашња држава је тада добила статус посматрача и научници из бивше Југославије су наставили активно да сарађују са ЦЕРН-ом. Као правна наследница бивше Југославије, Србија је први пут као самостална држава званично успоставила дипломатске контакте са ЦЕРН-ом 1995. године.

Србија се поново званично повезала са ЦЕРН-ом 2001. године потписивањем Споразума о научној и техничкој сарадњи и постала  придружени члан.

Једногласном одлуком Савет ЦЕРН-а је 13. децембра 2018. године одобрио пријем Србије у пуноправно чланство, а 23. априла 2019. године свечано је подигнута српска застава у присуству високих представника Репубилке Србије испред зграде ЦЕРН-а.

ЦЕРН блиско сарађује са Универзитетом у Београду, Физичким факултетом и Института за физику у Земуну, а тренутно српски истраживачи, инжењери и специјалисти учествују у четири врсте дугогодишњих организованих истраживачких: на два главна међународна експеримента у физици честица ATLAS и CMS , на акцелератору LHC, као и у експериментима ACE и NA61. Тимови српских истраживача су такође активни и у оквиру експеримената у области нуклеарне физике на инсталацијама ISOLDE, као и у оквиру пројекта GRID computing.

Мање групе истраживача укључене су у одређене међународне експерименте, а једна од њих је група истраживача који су ангажована на експеримену SHINE61 у области физике високих енергија. Број сарадника из Србије у наведеним истраживачким тимовима варира, али је за сада углавном видљив тренд пораста.

У блиској сардањи са ЦЕРН-ом покренут је ˮВерокиоˮ центар (симболично назван по италијанском ренесансном вајару и сликару Андреу дел Верокиу (1435 – 1488) у Институту за физику. Овај центра посвећен је развоју и трансферу напредних технологија. Очекује се да ће активности у области физике и високе технологије у значајној мери створити услове за унапређење привреде у Србији, а истовремено представљаће место окупљања најбољих студената и научника, како из Србије, тако и из целог света.

Чланство у ЦЕРН−у доноси различите погодности представницима привредних субјеката који се баве биотехнологијом, биомедицином, индустријским технологијама као и другим интердисциплинарним областима. Једна од значајнијих активности ЦЕРН-а је посвећена образовању и тренингу кадрова, а посебна пажња је усмерена на образовање ђака основних и средњих школа, њихових наставника, као и студената универзитета.

Обједињени институт за нуклеарна истраживања (ОИНИ) обухвата 18 држава чланица и 6 држава које су придружене чланице. 

Након дугорочног периода сарадње између Oбједињеног института за нуклеарна истраживања у Дубни са институтима и универзитетима Републике Србије, у Дубни је 20. априла 2007. године, потписан Споразум о придруживању Републике Србије OИНИ-у којим је Србија добила статус придружене чланице. На основу овог Споразума, једини регулаторни орган за сарадњу између ОИНИ и Србије је Заједнички координациони комитет Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Управе ОИНИ, који је до сада одржао 5 заседања.

Заједнички координациони комитет утврдио је Мапу пута сарадње између Mинистарства просвете Републике Србије и Обједињеног института за нуклеарна истраживања, као и Меморандум о сарадњи између ОИНИ, Министарства просвете и Привредне коморе Србије који омогућавају стварање дугорочних услова за рад српских научника у ОИНИ.

Mеморандум о разумевању између Министарства просвете Републике Србије и Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду о Фулбрајт програму академске размене je потписан 14. априла 2015. године, у Београду.

До сада су, у сарадњи са Министарством, реализована четири конкурса за полазнике Фулбрајт програма за школску 2016/2017, 2017/2018, 2018/19. и 2019/20. годину.

Шема финансирања

Удео Министарства у овом програму је $50,000 на годишњем нивоу, а Сједињене маеричке државе обезбеђују од $180.000 до $270.000 годишње за следеће програме:

 • Fulbright Visiting Scholars из Србије  
 • U.S. Fulbright Scholars
 • U.S. Fulbright Students
 • U.S. Fulbright English Teaching Assistants (ETAs)
 • Fulbright Foreign Student

Актуелне информације: 

SAF€RA иницијатива за заједничко програмирање и финансирање унапређења истраживања о индустријској безбедности je међународна иницијатива настала након  завршетка пројекта Процена ризика у индустријској безбедности Европске истраживачке мреже за координацију у области индустријске безбедности – SAF€RA  / ERA-NET on industrial safety који је финансиран из средстава Седмог оквирног програма Европске комисије, у ком је Република Србија активно учествовала од Потписивања Меморандума о заједничком разумевању 2013. године, а затим  на основу Уговора деветнаест (19) институција чланица, потписаног 2018. године.

Програмска шема финансирања: Процедуре за финансирање и подршку реализације међународних SAF€RA пројеката у Републици Србији утврђене су поменутим Уговором. Број пројеката који ће бити финансирани током двогодишње реализације, којим износом и тему позива дефинише свака институција чланица пре објављивања сваког заједничког јавног позива.

До сада су финансирана три (3) мултилатерална пројекта са учешћем научноистраживачке институције из Србије, на основу пет (5) јавних позива на којима смо учествовали.

Актуелне информације:

Седми заједнички позив за финансирање пројеката у области координације ивропских истраживања на пољу индустријске безбедности кроз паметан одрживи развој под називом Industrial safety implications of platform work, the Green Deal, and advanced materials for energy storage објављен је 20. маја 2022. године

Контакт особа за информације:

Милица Голубовић Тасевска

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

тел: + 381 11 36 16 545

e-mail: milica.g.tasevska@prosveta.gov.rs

Уважавајући Стратегију ЕУ за Подунавље, као и пратећи Акциони план, на основу Програма за финансирање пројеката мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону, који је закључен 15. јула 2016. године, између Министарства просвете Републике Србије, Аустријског савезног министарства за науку, истраживање и економију, Министарства просвете, омладине и спорта Чешке Републике и Министарства просвете, науке, истраживања и спорта Словачке Републикe. остварена је научна и технолошка сарадња кроз укупно 11 финансираних пројеката са српским учешћем (од укупно 19 одобрених) из Јавног позива за 2017-2018. годину и 12 одобрених пројеката са српском учешћем (од 20) из Јавног позива за период 2020-2022. година, у коме је поред наведених земаља учествовала и Француска.

Програм за финансирање пројеката мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону (линк)

Амандман Програма за финансирање пројеката мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону (линк)

Програмска шема финансирања: Реализација одобрених мултилатералних  пројеката, утврђена је Програмом и Позивом за подношење пријава за заједничке пројекте који се реализују, за сваку од земаља учесница у Програму.

Република Србија, учешће српских истраживача у одобреним пројектима финансира у укупним износима приказаним у следећој тебели:

Број земаља учесница

Финансирање по пројекту (финансирање по пројектној години)

3

7,000.- EUR  (3,500.- EUR по години)

4

8,500.- EUR (4.250,- EUR по години)

5

9,000.- EUR  (4.500,- EUR по години)

Износ одобрених буџетских средстава се у оквиру цене пројекта утврђује као збир накнаде за:

 • путне трошкове искључиво у земље учеснице на пројекту, укључујући трошкове здравственог осигурања: и то до максимално 400 евра у динарској противвредности по путовању за српске истраживаче који путују у једну од наведених земаља;
 • трошкове смештаја: и то до 100 евра у динарској противвредности по дану за српске истраживаче који путују у једну од земаља учесница на пројекту, за кратке посете 1 до 14 дана или 1.400 евра у динарској противвредности месечно за дугорочне посете између 15 дана и 3 месеца

 

Актуелне информације:

Позив за подношење пријава за заједничке пројекте који се реализују у периоду 2020-2021. године (линк)

Протокол другог изборног састанка мултилатералне научне и технолошке сарадње у дунавском региону одржаног 14. фебруара 2020. године (линк)

Контакт особа за информације:

Снежана Омић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Телефон: 011 3616589

Е-mail: snezana.omic@prosveta.gov.rs

Правни основ: На основу „Протокола о имплементацији Јавног позива Савезног министарства за образовање и истраживање СР Немачке и Министарства просвете, науке и технолошког развоја“, Република Србија је учествовала на Другом јавном позиву за достављање понуда у оквиру Стратегије Савезне владе СР Немачке за интернационализацију науке и истраживања под називом „Правила за финансирање такмичења за најбољу идеју за оснивање и развој иновативних мрежа за истраживање и развој са партнерима у подунавским земљама“.

На другом Јавном позиву је учествовало 14 земаља. Немачко савезно министарство за образовање и истраживање одобрило је 18 пројеката који ће бити финансирани. Министарство просвете кофинансирало је 6 пројеката са учешћем институција из Републике Србије: Институт за нуклеарне науке „Винча“, Шумарски факултет, Београд, Рударско-геолошки факултет, Београд и Факултет техничких наука, Нови Сад (3 пројекта). Реализација ових пројеката је завршена у јулу 2019. године. У току је кореспонденција са Савезним министарством за образовање и истраживање СР Немачке у вези са објављивањем новог јавног позива.

Циљ овог програма Савезног министарства за образовање и истраживање СР Немачке јесте да створи боље везе између националних и регионалних могућности за финансирање и искористи потенцијал Европске истраживачке области кроз подршку инфраструктури у домену истраживања, унапређивање стручности и интензивирање умрежавања оних који стварању знање, затим компанија и доносилаца одлука.

Актуелне информације: Јавни позив (линк)

Контакт особа за информације:

Милица Голубовић Тасевска

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Телефон: 011 361 65 45

Е-mail: milica.g.tasevska@prosveta.gov.rs

Билатерлани програми сарадње

Програм билатералне научне сарадње регулисан је међународним споразумима које потписују заинтересоване стране. Овим споразумима дефинисани су програми билатералне сарадње који подразумевају финансирање пројеката који подржавају мобилност истраживача. 

Министарство просвете са 14 земаља оставрује активну сарадњу на билатералним научним програмима.

На основу објављених јавних позива од 2010. године до данас, финансирано је више од 1300 билатералних пројекта.

На основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о научној и технолошкој сарадњи, који је закључен 13. јула 2010. године у Бечу, остварена је научна и технолошка сарадња кроз укупно 45 пројеката путем два циклуса подршке: за 2016-2017. годину (18 пројеката) и 2018-2019. годину (27 пројеката).

Програмска шема финансирања: Реализацију одобрених билатералних пројеката, српска страна финансира у укупном износу од 4.000 евра у динарској противвредности по пројекту, док аустријска страна подржава реализацију одобрених билатералних пројеката у укупном износу од 7000 евра по пројекту. Обе стране финансирају пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље и обавезно здравствено осигурање, а страна која прима покрива трошкове смештаја, трошкове исхране и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту. Трошкови боравка аустријских истраживача по дану боравка у Републици Србији могу износити до 75 Евра у динарској противвредности (максимално до 14 дана) или укупно 1000 Евра у динарској противредности за боравак аустријских истраживача за период од 15 дана до максимално 3 месеца.

Актуелни пројекти: Пројекти научнo-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Аустрије за период 2022-2024. година

Контакт особа за информације:

Снежана Омић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: 011 3616589

Е-mail: snezana.omic@prosveta.gov.rs

На основу Споразума између Владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Белорусије о научној и техничкој сарадњи, који је закључен 6. марта 1996. године у Београду остварена је научна и технолошка сарадња кроз укупно 43 финансирана пројекта из пет расписаних Јавних позива.

Програмска шема финансирања: Реализацију одобрених билатералних пројеката, српска страна финансира у укупном износу до 2000 евра у динарској противвредности по пројекту, док белоруска страна подржава реализацију одобрених билатералних пројеката према сопственом моделу у националној валути, али тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље и обавезно здравствено осигурање, а страна која прима покрива трошкове смештаја, трошкове исхране и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту у складу са потписаним Протоколом за пројектни период.

Актуелни пројекти

Контакт особа за информације:

Светлана Богдановић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: 011 3616 529

Е-mail: svetlana.bogdanovic@prosveta.gov.rs

На основу Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије који је закључен 21. децембра 2009. године у Риму, остварена је научна и технолошка сарадња кроз укупно 37 финансираних пројеката из три расписана Јавна позива.

Програмска шема финансирања: Реализацију одобрених билатералних пројеката, српска страна финансира у укупном износу до 1500 евра у динарској противвредности по пројекту, док италијанска страна подржава реализацију одобрених билатералних пројеката у укупном износу до 1500 евра по пројекту. Обе стране финансирају пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље и обавезно здравствено осигурање, а страна која прима покрива трошкове смештаја, трошкове исхране и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту у складу са потписаним Извршним програмом за пројектни период.

Актуелни програми:

Контакт особа за информације:

Име и презиме: Светлана Богдановић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: 011 3616 529

Е-mail: svetlana.bogdanovic@prosveta.gov.rs

На основу Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Индије, који је закључен 28. октобра 2004. године у Београду биће остварена научна и технолошка сарадња кроз финансирање пројеката који су пријављени на први Јавни позив. У складу с утврђеним приоритетима и правилима Конкурса, укупно је за реализацију изабрано 18 пројекатa, који ће због пандемије вируса почети са реализацијом 2022.године.

Контакт особа за информације:

Светлана Богдановић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: 011 3616 529

Е-mail: svetlana.bogdanovic@prosveta.gov.rs

На основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о научној и технолошкој сарадњи који је закључен 7. априла 2009. године у Пекингу, остварена је научна и технолошка сарадња кроз укупно 87 финансираних пројеката из пет расписаних Јавних позива.

Програмска шема финансирања: Реализацију одобрених билатералних пројеката, српска страна финансира у укупном износу путних трошкова истраживача из Србије при одласку у Народну Републику Кину, као и трошкова боравка истраживача из Народне Републике Кине, у Републици Србији, током реализације пројекта, (максимално до 4 особе) у току трајања пројекта и то у максималном трајању поједниначне посете од 14 дана.

Актуелни пројекти: Одлука о пројектима научно-технолошке сарадње 2021-2023

Контакт особа за информације:

Светлана Богдановић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: 011 3616 529

Е-mail: svetlana.bogdanovic@prosveta.gov.rs

На основу Меморандума о разумевању између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства науке и технологије Народне Републике Кине o заjeдничком финансирању развојних и истраживачких пројекатa који је потпнсан 16. јуна 2016. године у Београду, остварена је научна и технолошка сарадња кроз укупно 12 финансираних пројеката из два расписана Јавна позива.

Програмска шема финансирања: Реализацију одобрених стратешких, истраживачко развојних пројеката, српска и кинеска страна финансирају у износу од по 200 000 УСА долара за пројектни период у трајању од  три године.

Актуелни пројекти: Документована одлука о пројектима научно-технолошке сарадње за период 2021-2023

Контакт особа за информације:

Светлана Богдановић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: 011 3616 529

Е-mail: svetlana.bogdanovic@prosveta.gov.rs

 

На основу Програма сарадње у области образовања, науке и културе између Владе Републике Србије и Владе Мађарске за период од 2015. до 2017. године, потписаног 1. јула 2015. у Будимпешти, остварена је научна и технолошка сарадња кроз укупно 20 финансираних пројеката из 2 расписана Јавна позива.

Програмска шема финансирања: Реализацију одобрених билатералних пројеката, српска страна финансира у укупном износу од 4000 евра у динарској противвредности по пројекту, док мађарска страна подржава реализацију одобрених билатералних пројеката у истом укупном износу по пројекту. Обе стране финансирају пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље, обавезног здравственог осигурања, смештаја и дневница као и могуће релевантне доданте трошкове за српске истраживаче који прате мађарске истраживаче у Србији (конгресне партиципације, путовања, дневнице, трошкови смештаја, итд.).

Актуелни пројекти: Одобрени пројекти за циклус 2021-2023. година 

Контакт особа за информације:

Милица Голубовић Тасевска

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: 011 361 65 45

Е-mail: milica.g.tasevska@prosveta.gov.rs

На основу Програма заједничког унапређења размене учесника на пројектима између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Намачке службе за академску размену (ДААД) од којих је трећи програм закључен 2019. године у Београду и Бону, остварена је наyчна и технолошка сарадња кроз укупно 178 финансираних пројеката из 13 расписаних Јавних позива.

Програмска шема финансирања:

Реализацију одобрених билатералних пројеката српска страна финансира у укупном износу од 8.000 евра у динарској противвредности по пројекту, односно у износу од 4.000 евра по пројектној години.

Немачки партнер са своје стране подржава реализацију одобрених билатералних пројеката у укупном износу од 16.000 евра по пројекту, односно у износу од 8.000 евра по пројектној години.

Обе стране финансирају пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да свака страна покрива трошкове превоза, локалног превоза, боравка и дневница својих истраживача неопходних за реализацију сарадње на одобреном пројекту.

Актуелни пројекти:

Актуелни јавни позив:

Контакт особа за информације:

Милица Голубовић Тасевска

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: 011 361 65 45

Е-mail: milica.g.tasevska@prosveta.gov.rs

Програм научне и технолошке сарадње између Владе Републике Србије и Владе Републике Португал, закључен је 27. јануара 2010. године, сагласно члану 1. Споразума између Србије и Црне Горе и Португалске Републике о сукцесији споразума који су били на снази између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Португалске Републике, а на основу члана 2. став 1. тачке д)-х) Дугорочног Споразума о привредној, научној и технолошкој сарадњи између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Португалије потписаног 18. октобра 1977. године у Лисабону. Остварена је начна и технолошка сарадња кроз укупно  53 финансирана пројеката из пет расписаних Јавних позива:

 • за 2011-2012. (10),
 • 2013-2014. (10),
 • 2015-2016. (10),
 • 2017-2018. (11)
 • 2020-2022. годину (12 пројеката)

Поред наведеног Програма, 18. марта 2015. године у Београду, закључен је Споразум о сарадњи између Републике Србије и Републике Португал у области образовања, науке, културе, технологије, спорта и омладине, који као кровни документ, у члану 5. „Наука, технологија и високо образовање“, у ставу 1 дефинише да се унапређење сарадње између ове две земље спроводи по Дугорочном Споразуму о привредној, научној и технолошкој сарадњи између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Португалије потписаном 18. октобра 1977. године у Лисабону.

Програмска шема финансирања: Реализацију одобрених билатералних пројеката, српска страна финансира у укупном износу од 4000 у динарској противвредности по пројекту, као и португалска страна која подржава реализацију одобрених билатералних пројеката у истом укупном износу од 2000 по пројекту. Обе стране финансирају пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље и обавезно здравствено осигурање, а страна која прима покрива трошкове смештаја, трошкове исхране и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту у складу са националним правилима. Трошкови боравка португалских истраживача по дану боравка у Републици Србији могу износити до 75 евра у динарској противвредности.

Актуелни пројекти:

Листа одобрених пројеката за финансирање из Програма научне и технолошке сарадње између Србије и Португала за пројектни циклус 2020-2021. година

Контакт особа за информације:

Снежана Омић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: 011 3616589

Е-mail: snezana.omic@prosveta.gov.rs

 

На основу Споразума о научно-технолошкој сарадњи између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Словеније, који је закључен 31. маја 2002. године у Београду, остварена је начна и технолошка сарадња кроз укупно 459  финансираних пројеката из десет расписаних јавних позива.

Програмска шема финансирања: Реализацију одобрених билатералних пројеката, српска страна финансира у укупном износу од 1000 евра у динарској противвредности по пројекту, док словеначка страна подржава реализацију одобрених билатералних пројеката у укупном износу од 1000 евра по пројекту. Обе стране финансирају пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље и обавезно здравствено осигурање, а страна која прима покрива трошкове смештаја, трошкове исхране и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту.       

 Актуелни пројекти: Одобрени пројекти за период 2020-2021. година

Имајући у виду тренутну здравствену ситуацију у вези са контролом ширења SARS-CoV-2 (COVID-19), српска и словеначка страна су се сагласиле да се одобрени пројекти продуже до 31. децембра 2022. године.

Актуелни јавни позив: Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за период од 1.4.2023. до 31.3.2025. године

Контакт особа за информације:

Нада Милошевић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: +381 (0)11 3616 529

Е-mail: nada.milosevic@prosveta.gov.rs

На основу Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Словачке Републике о научно-технолошкој сарадњи, који је закључен 26. фебруара 2001. године, дефинисан је Програм билатералне сарадње на основу којег је остварена научна и технолошка сарадња кроз укупно 105 финансираних пројеката из седам расписаних Јавних позива.

Програмска шема финансирања: У току реализације одобрених билатералних пројеката свака страна (српска и словачка) финансира трошкове везане за размену својих истраживача. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ће надокнадити научноистраживачким организацијама:

 • трошкове превоза до висине од 600€ (у динарској противвредности) за истраживаче из Србије који се упућују у Словачку Републику.
 • трошкове боравка у Словачкој Републици до висине од 100€ дневно (у динарској противвредности) за истраживаче из Србије који су упућени у Словачку Републику.

Планирани буџет пројекта намењен суфинансирању посета истраживача износи до 2000 евра по једној години реализације пројектних активности, односно до 4000 евра за две године.

Словачка страна сфинансира трошкове везане за размену словачких истраживача у складу са националним правилима која су, у тексту конкурса за билатералну сарадњу са Републиком Србијом, објављена на интернет презентацији словачког Министарства образовања, науке, истраживања и спорта и Словачке агенције за развој.

Актуелне информације: Након спроведеног Конкурса за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Словачке Републике за период 2022. – 2023. године, Мешовита комисија за научну и технолошку сарадњу је усвојила листу од 17 пројеката за финансирање у наредном двогодишњем периоду.

Контакт особа за информације:

Жељка Дукић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: 011 3616 529

Е-mail: zeljka.dukic@prosveta.gov.rs

На основу Закона о потврђивању Споразума о научнотехничкој сарадњи између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Турске, који је ступио на снагу 08. 2. 2003. године, и на основу Протокола о сарадњи у области науке и технологије између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК), који је потписан у Београду, 7 октобра 2019, остварена је научна и технолошка сарадња кроз укупно 10 финансираних пројеката из једног расписаног јавног позива.

Програмска шема финансирања: Реализацију одобрених билатералних пројеката, српска страна финансира за  годину дана реализације пројекта износ од 4500 евра у динарској противвредности по пројекту, док турска страна подржава реализацију одобрених билатералних пројеката у укупном износу од 100.000,00 турских лира  по пројекту. Обе стране финансирају пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове везане за путовање, смештај, здравствено осигурање и дневнице у складу са сопственим прописима.

Актуелни пројекти: Одлука о одобреним пројектима научно-технолошке сарадње (2021-2023) између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК).

Контакт особа за информације:

Нада Милошевић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: +381 (0)11 3616529

Е-mail: nada.milosevic@prosveta.gov.rs

 

 

На основу Програма интегрисаних активности „Павле Савић”, односно „Партнерство Hubert Curien” (PHC), који је закључен 16. јуна 2003 године у Београду остварена је научна и технолошка сарадња кроз укупно 152 финансираних пројеката из девет расписаних Јавних позива.

Програмска шема финансирања: Реализацију одобрених билатералних пројеката, српска страна финансира у укупном износу од 2000 евра у динарској противвредности по пројекту, док француска страна подржава реализацију одобрених билатералних пројеката у укупном износу од 1980 евра по пројекту. Обе стране финансирају пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље и обавезно здравствено осигурање, а страна која прима покрива трошкове смештаја, трошкове исхране и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту.

Актуелни пројекти:

Имајући у виду тренутну здравствену ситуацију у вези са контролом ширења SARS-CoV-2 (COVID-19) одлучено је да се одобрени пројекти продуже до 31. децембра 2022. године.

Актуелни јавни позиви:

Контакт особа за информације:

Нада Милошевић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Телефон: 011 3616 529

Е-mail: nada.milosevic@prosveta.gov.rs

На основу Меморандума о започињању програма научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске, који је закључен 23. новембра 2005. године, дефинисан је Програм билатералне сарадње „Знањем до напретка и стабилности“ на основу којег је остварена научна и технолошка сарадња кроз укупно 161 финансираним пројектом из пет расписаних јавних позива.

Програмска шема финансирања: Реализацију одобрених билатералних пројеката српска страна финансира у укупном износу од 1500 евра, у динарској противвредности по пројекту, по једној години реализације активности. Хрватска страна подржава реализацију одобрених билатералних пројеката у истом укупном износу, односно 1500 евра по пројекту, по једној години. Обе стране финансирају пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље и обавезно здравствено осигурање, а страна која прима покрива трошкове смештаја, трошкове исхране и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту.

Актуелне информације: Одабрани пројекти за 2019-2020. годину

Имајући у виду тренутну здравствену ситуацију у вези са контролом ширења SARS-CoV-2 (COVID-19), пројектни циклус 2019-2020, продужен је до 30. јуна 2022. године.

Контакт особа за информације:

Жељка Дукић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: 011 3616 529

Е-mail: zeljka.dukic@prosveta.gov.rs

 

На основу Програма сарадње између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства науке Црне Горе у областима науке и технологије за период 2015/2017 године потписаног 17. септембра 2015. године, остварена је научна и технолошка сарадња кроз укупно 65 финансираних пројеката из 2 расписана јавна позива.

Програмска шема финансирања: Реализацију одобрених билатералних пројеката, српска страна финансира у укупном износу од 1500 евра у динарској противвредности по пројекту, док црногорска страна подржава реализацију одобрених билатералних пројеката у истом укупном износу по пројекту. Обе стране финансирају пројекте према сопственим моделима у националној валути, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље, а страна која прима покрива трошкове смештаја, трошкове исхране и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту.

Актуелни пројекти: Тренутно нема активних пројеката 

Контакт особа за информације:

Милица Голубовић Тасевска

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: 011 361 65 45

Е-mail: milica.g.tasevska@prosveta.gov.rs

14

ЗЕМАЉА СА КОЈИМА СРБИЈА ИМА АКТИВНЕ БИЛАТЕРАЛНЕ ПРОГРАМЕ НАУЧНЕ САРАДЊЕ

1300

БИЛАТЕРАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ФИНАНСИРАНО У ПОСЛЕДЊИХ 12 ГОДИНА

8

АКТУЕЛНИХ ПРОГРАМА МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ САРАДЊЕ 

413

ПРОЈЕКАТА ИЗ СРБИЈЕ ФИНАНСИРАНО У ПЕРИОДУ 2013-2020. У ОКВИРУ ХОРИЗОНТ ПРОГРАМА

Loading