ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Важна обавештења

Средње образовање и васпитање

Носиоци средњег образовања и васпитања су средње школе. Средња школа остварује школски програм општег, стручног и уметничког образовања, а може да остварује и: индивидуални образовни план за ученике и одрасле са сметњама у развоју, индивидуалан програм српског језика, односно језика националне мањине за ученике који не познају језик на коме се изводи настава, школски програм за музичко и балетско образовање, школски програм за образовање одраслих, васпитни програм за ученике у школи са домом, програм специјалистичког и мајсторског образовања, програм образовања за рад, програме стручног оспособљавања, обуке и друге програме, у складу са посебним законом.

Изузетно, средња школа може да остварује предшколски програм, програм основног образовања и васпитања и васпитни програм.

Осим наведених програма установа може да остварује и друге програме и активности усмерене на унапређивање образовно-васпитног рада, повећања квалитета и доступности образовања и васпитања.

24500

УПИСАНИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА

6345

РЕДОВНИХ
ПРОФЕСОРА

321

АКРЕДИТОВАНИХ 
СРЕДЊИХ ШКОЛА

721

АКРЕДИТОВАНИХ
УЏБЕНИКА

Loading