ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Заштита од насиља и дискриминације

Важна обавештења

Принципи образовања и васпитања подразумевају  поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање људског достојанства. Образовне установе у Србији  негују отвореност, сарадњу, толеранцији, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету. Посвећене су основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог.

Посебна пажња се посвећује превенцији и заштити од насиља у школама и континуирано се ради на оснаживању установа образовања и васпитања за превентивни рад и поступање у случају сумње или сазнања на насиље или дискриминацију.

Прописане су процедуре поступања школа у случају сумње или сазнања о свим облицима насиља, злостављања и занемаривања, а свака установа има Тим за превенцију насиља који се бави превентивним радом и реагује у случају насиља.

Насиље је комплексан феномен који се захтева адекватан одговор не само васпитно-образовних установа, већ и других релевантних институција и породице. Поред унапређивања капацитета образовног система за превентивно и интервентно поступање, пружање саветодавне подршке установама у решавању конкретних ситуација насиља преко мреже просветних и спољних сарадника и просветних инспектора, успостављена је међуресорна сарадња са другим институцијама које делују у овој области.

У циљу спречавања насиља и дискриминације у школама покренута је Национална платформи „Чувам те“  на којој ученици, родитељи и наставници могу да пронађу све информације које се тичу врсте насиља и поступања у различитим ситуацијама. Посебно важан сегмент који се налази на платформи јесу онлајн обуке за ученике, родитеље и наставнике.

Процедуре пријаве насиља у образовно-васпитним установам

У случају сумње или сазнања о ситуацијама насиља над децом/ученицима у образовно-васпитним установама потребно је да се родитељ/старатељ детета обрати директору установе у писаној форми.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања утврђује чињенице, процењује ниво насиља и предузима одговарајуће процедуре заштите детета/ученика.

Уколико родитељ или старатељ ученика има сумњу да установа не предузима активности у заштити деце/ученика од насиља и дискриминације може се обратити:

  1. Надлежној школској управи, организационој јединици Министарства просвете

Контакте школских управа можете погледати ОВДЕ.

2. Просветној инспекцији Министарства просвете:

За саветовање у вези са процедурама заштите од насиља и дискриминације можете се обратити Одсеку за људска и мањинска права у образовању:

Телефон: 011/ 3622-471

Email: zastitaodnasilja@prosveta.gov.rs

73

САВЕТНИКА-СПОЉНИХ САРАДНИКА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА

+3.000

НАСТАВНИКА ПРОШЛО ОБУКЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У 2020/2021.

Loading