ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Подршка ЕУ систему обазовања

Европска унија највећи је партнер Републике Србије у модернизацији система образовања. Од 2003. године, ЕУ је подржала реформу образовног сектора на свим нивоима са више од 100 милиона евра.

Циљ подршке ЕУ у сектору образовања је да се подрже текуће реформе образовања у циљу побољшања квалитета образовања на свим нивоима и његове релевантности за тржиште рада, као и осигурање равноправног учешћа најугроженијих група у образовању.

Од предшколског и основног нивоа, до стручног образовања и оспособљавања, средњих школа, као и високог образовања и образовања одраслих, ЕУ је главни партнер Србије када је реч о развоју нових наставних програма, финансирању нове школске опреме и увођењу нових професионалних стандарда.

Подршка ЕУ Србији да усклади свој систем образовања са стандардима, политикама и праксама земаља ЕУ намењена је изградњи капацитета образовних установа и запослених у образовању, усклађивању система образовања са потребама тржишта рада кроз развој система квалификација, увођењу иновативних и инклузивних наставних пракси, опремању школа модерним наставним помагалима.

Финансијска помоћ се од 2007. године до данас пружа кроз Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) који има за циљ да помогне Србији да се припреми за преузимање и ефикасно спровођење обавеза свог будућег чланства у ЕУ.

Поред донација датих кроз програме у којима је ресорно министарство (Министарство просвете, науке и технолошког развоја) главни корисник, додатна помоћ је пружена образовном сектору кроз друге програме, попут недавно завршеног програма ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС, који се наставља кроз актуелни ЕУПРО програм, Програма прекограничне сарадње, и многих других иницијатива мањег обима.

 

ПОДРШКА ЕУ

Преглед ЕУ/ИПА пројеката (ИПА I и ИПА II) у области реформе образовања од 2007. године до данас

Република Србија је 2019. године постала пуноправна чланица програма Ерасмус +, тзв. програмска земља, с правом учешћа у свим програмским компонентама. Нови програм Ерасмус+ од 2021. до 2027. године обухвата све постојеће ЕУ програме у области образовања, омладине и културе и отвара нове могућности српским студентима и младима. Од почетка овог програма, Србија је водећа земаља у региону по броју одобрених пројеката, средстава и броју учесника у пројектима мобилности.

Од 2001. године, образовне установе и омладинске организације учествују у пројектима вредним више од 128 милиона ЕУР, захваљујући програму Ерасмус+ и његовим претходницима (Темпус, Ерасмус Мундус, Целоживотно учење, итд.). Од 2014. године образовне установе и омладинске организације су координатори или партнери у пројектима вредним више од 95 милиона ЕУР. Више од 16,000 појединаца било је на разменама у земљама чланицама Ерасмус+ програма, а преко 4,500 учесника из других земаља боравило је у Србији.

Loading