ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Предшколско васпитање и образовање

Важна обавештења

Подршка добробити детета је циљ предшколског васпитања и образовања. Као први ниво у систему образовања и васпитања, предшколско васпитање и образовање остварује основ развоја кључних образовних компетенција и тиме обезбеђује континуитет образовања и целоживотног учења.

Основе програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета – представљају јединствен концептуални оквир за развијање програма васпитно-образовног рада са децом, од јасленог узраста до поласка у школу.

Основе програма су усмерене на подршку добробити детета и његовом целовитом развоју и истичу:

  • важност односа као покретача дечјег развоја и учења;
  • значај простора, као инспиративног, подстицајног и провокативног окружења за учење;
  • важност игре, као начина на који дете приступа активности, стваралачки прерађује и проширује искуства, гради идентитет и односе, стиче нова сазнања и важне животне вештине;
  • интегрисани приступ учењу, кроз развијање тема/пројеката са децом. На тај начин деца се подстичу на бављење одређеним темама и пројектима које су њима смислене и изазовне за истраживање. Интегрисан приступ учењу и развоју се заснива на повезаном искуству онога што дете чини и доживљава у ситуацијама које су му смислене, а не кроз издвојене садржаје и појединачне активности везане за појединачне образовне области или аспекте развоја;
  • сарадњу са породицом и локалном заједницом.
Из Програма "Године узлета"

Само је један период живота са толико отворених могућности, у коме човек са толико енергије, истрајности и ентузијазма овладава и развија сложене капацитете од којих ће зависити његове будуће могућности, његова личност и успешност функционисања у даљем животу. Тај период је предшколски узраст. Због тога године на предшколском узрасту препознајемо као ГОДИНЕ УЗЛЕТА.

Loading