ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Програм интернационалне матуре

Програм интернационалне матуре (International Baccalaureate Diploma ProgrammeIBDP) настао је 1968. године у Женеви са циљем да ученицима који планирају да упишу студије ван граница своје земље обезбеди међународно признату квалификацију за упис на факултет. Програм је намењен ученицима трећег и четвртог разреда гимназије и омогућава им да стекну међународно признату диплому која умногоме олакшава упис на факултете широм света.

У току двогодишњег образовања ученици похађају наставу из шест предмета, од којих три предмета прате на стандардном, а три на високом нивоу. Обавезни део програма Међународне матуре чине:

 • Теорија знања (Theory of Knowledge)
 • Академски истраживачки рад (Extended Essay)
 • Активности у склопу CAS (Creativity, Activity and Service) програма, који обухвата креативне и спортске активности и друштвено-корисну ангажованост

На крају друге године програма, односно четвртог разреда гимназије, ученици полажу завршне испите из шест предмета који се екстерно оцењују, што значи да коначну оцену не даје предметни наставник, већ екстерни оцењивач. Оцене су на скали од 1 (најнижа) до 7 (највиша). Ученик може освојити највише 3 додатна бода за остварене резултате из истраживачког есеја (Extended Essay) и теорије знања (Theory of Knowledge), тако да максималан број бодова које ученик може да оствари износи 45.

Корисне информације

Свака школа, или група школа која жели да постане Светска школа за Интернационалну матуру – IB World School, мора прво бити ауторизована. Захтеви су исти за све школе, а процедура је осмишљена тако да су школе добро припремљене да успешно спроводе програмe. Све светске школе које примењују програм за Интернационалну матуру су обавезне да учествују у текућем процесу ревизије и развоја, користећи исте програмске стандарде и праксе.

За упис на Програм интернационалне матуре у државним школама у Републици Србији, ученици након завршеног другог разреда гимназије полажу посебан пријемни испит који се састоји од провере знања из три предмета: српски језик и књижевност, енглески језик и математика. Селекција кандидата врши се на основу општег успеха првог и другог разреда гимназије и успеха на посебном пријемном испиту. Максималан број ученика који се могу уписати у одељење је 20.

Диплома се додељује ученику који:

 • оствари најмање 24 бода, при чему ученик мора да оствари најмање 12 бодова из предмета које је слушао на високом нивоу и најмање 9 бодова из предмета које је слушао на стандардном нивоу;
 • успешно савлада три елемента који чине окосницу програма Међународне матуре, а то су Extended Essay, Theory of Knowledge и CAS. Оцене из истраживачког есеја (Extended Essay) и теорије знања (Theory of Knowledge) су у распону од А (највиша) до Е (најнижа), при чему је оцена Е непрелазна;
 • не добије оцену 1 ни из једног предмета;
 • не добије оцену 2 из више од два предмета;
 • не добије оцену 3 или нижу оцену из више од три предмета;
 • не прекрши правила и принципе академске честитости.

Настава се изводи на енглеском језику, осим из предмета српски језик и књижевност, где ученици наставу прате на свом матерњем језику.

Напредовање ученика прати координатор Програма интернационалне матуре и предметни наставници.

Предмети се могу изучавати на вишем нивоу или на стандардном нивоу. Најмање три и не више од четири предмета се полажу на вишем нивоу (240 сати наставе), док се остали предмети изучавају на стандардном нивоу (150 сати наставе). Ученици могу да изучавају предмете и полажу испите на енглеском и на српском језику.

Све информације о програму Интернационалне матуре могу се наћи на сајту Организације за програм интернационалне дипломе.

Поред дисциплинарног и интердисциплинарног приступа учењу, програм Интернационалне матуре садржи три кључна елемента који проширују образовно искуство ученика и мотивишу их да примене своја знања и вештине:

 • Проширени есеј захтева од ученика да се укључе у независно истраживање кроз детаљно проучавање питања које се односи на један од предмета програма које изучавају. Опција проширеног есеја о светским студијама омогућава ученицима да се фокусирају на тему од глобалног значаја коју истражују кроз призму најмање два предмета програма Међународне матуре.
 • Теорија знања развија кохерентан приступ учењу који обједињује академске дисциплине. Унутар овог курса о критичком мишљењу ученици истражују природу знања и продубљују своје разумевање знања.
 • Креативност, активност, услуга (CAS) укључује ученике у низ активности заједно са њиховим академским учењем у целокупном програму. Креативност охрабрује ученике да се укључе у стварање уметности и креативно размишљање. Активност тежи развоју здравог начина живота кроз физичку активност. Сарадња са заједницом нуди средства за ново учење са академском вредношћу. Три сегмента CAS -а подржавају развој ученика у контексту личног развоја и међуљудских односа путем искуственог учења и пружају прилику за самоспознавање.

Ученици на крају програма полажу писмене испите, које оцењују спољашњи испитивачи. Ученици такође завршавају задатке оцењивања у школи, који су иницијално задати
од стране наставника, а затим их модерирају спољашњи модератори, или се шаљу директно спољашњим испитивачима.

Оцене за сваки предмет крећу се од 1 (најнижа) до 7 (највиша). Ученици могу бити награђени са највише три додатна бода за комбиноване резултате на теорији знања и из проширеног есеја. Диплома се додељује ученицима који стекну најмање 24 бода, уз одређени минимални ниво учинка у току читавог програма и по оцени нивоа учешћа и успешности у компоненти Креативност, активност, услуга. Највиши укупан број бодова које ученик може добити је 45.

Оцењивање је повезано с критеријума, што значи да се успешност ученика мери према унапред утврђеним критеријумима оцењивања на основу циљева и исхода сваког наставног предмета, а не на основу успешности других ученика који полажу исте испите. Опсег резултата које су ученици постигли остаје статистички стабилан, а универзитети
вреднују доследност оцењивања у оквиру овог програма.

Loading