ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Уметничке школе

Важна обавештења

High angle view of violin with sheet music

У систему образовања Републике Србије средње уметничке школе представљају образовне институције у које се уписују ученици са израженим уметничким способностима и талентима. То су школе у којима се, уз опште средње образовање, стичу квалитетна знања и вештине које припадају уметничким занимањима у областима музике, балета, ликовних уметности, дизајна, уметничких заната.

Након завршене средње уметничке школе, ученици остварују директну проходност (уз положен одговарајући пријемни испит) за упис на уметничке факултете, уметничке струковне студије, а није им ускраћена проходност на остале факултете и високе школе за које се може конкурисати након четворогодишњег средњег образовања.

Стратегијом развоја образовања 2030 у Републици Србији и реформом гимназија која је у току, у новоуведеним специјализованим гимназијским одељењима за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност образују се ученици које уз опште средње образовање стичу основна знања о уметничким занимањима у областима позоришне и филмске уметности, гејминга и сл. Похађањем овог програма, ученици развијају стваралачко мишљење уз примену нових технологија и одговоран однос према очувању културне баштине.

Loading