ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Бесплатни уџбеници

Важна обавештења

Право на бесплатне уџбенике, у складу са одговарајућом одлуком Владе Републике Србије, имају следеће категорије ученика:

 • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
 • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП 1 и ИОП 2);
 • ученици са изузетним способностима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану са проширеним и обогаћеним садржајима, односно по ИОП 3;
 • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно-васпитни рад не оствaрују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
 • ученици из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања;
 • ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Од школске 2024/2025. године новина је да, поред ученика из наведених категорија, право на бесплатне уџбенике остварују и:

 • ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат;
 • ученици који болују од ретке болести;
 • ученици који остварују право на туђу негу и помоћ.

Како до бесплатних уџбеника

Школа обавештава родитеље преко одељењских старешина и прикупља податке о:

 • ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
 • ученицима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3;
 • ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују  по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученицима који образовно-васпитни рад не оставрују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање  (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
 • ученицима из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања;
 • ученицима из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат;
 • ученицима који болују од ретке болести;
 • ученицима који остварују право на туђу негу и помоћ;
 • ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Након добијања упутстава од стране одељењског старешине родитељи достављају потребну документацију:

 • за ученике социјално/материјално угрожених породица –  примаоце новчане социјалне помоћи – решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
 • за ученике који су из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања (средња школа, факултет) – потврду образовно-васпитне установе о  својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете. За ученике који се налазе у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима;
 • за ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат, школи се као доказ о испуњености услова може доставити извод из матичне књиге рођених или умрлих.
 • за ученике који болују од ретке болести – извештај лекара;
 • за ученике који остварују право на туђу негу и помоћ – решење (копија) којим се утврђује наведено право.

За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2 и ИОП3), није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Пријава се врши у школи до 20. априла 2024. године.

У првом циклусу (1 – 4. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет.

У другом циклусу (5 – 8. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, односно српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

18%

УЧЕНИКА ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

729

МИЛИОНА ДИНАРА ОБЕЗБЕЂЕНО ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ У 2024/2025.

Loading