ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Уџбеници за предшколску установу и основну школу

Важна обавештења

Садржаји уџбеника за основне школе утврђени су планом и програмом наставе и учења.

Почев од школске 2018/19. године, реформисани су планови и програми наставе и учења за све разреде основног образовања и васпитања и у складу са тим, за све предмете у плановима наставе и учења за први и други циклус основног образовања и васпитања, одобрени су нови уџбеници. 

Наслови одобрених уџбеника уврштени су каталоге уџбеника.

Школи је забрањено да користи уџбеник који није уврштен у Каталог.

 

Каталог уџбеника за основну школу - уџбеници одобрени по годинама

Министарство просвете, у циљу једнаког приступа образовању, израђује Каталог прлагођених уџбеника.

Овај Каталог садржи претходно по закону одобрене уџбенике који се прилагођени у погледу писма и/или формата за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Уџбеник се прилагођава у погледу писма и/или формата, тако да прилагођени уџбеник може бити: штампан Брајевим писмом, увећаним фонтом, прилагођен у електронском/дигиталном формату и прилагођен за коришћење асистивне технологије.

Каталог прилагођених уџбеника
Loading