ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Лиценце

Контакт

Одсека за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа

Телефон: 011/2658-375

                   011/3066-088

                   011/3616-370

У процесу реформе образовања и васпитања, ради усаглашавања система образовања у нашој земљи са европским  стандардима, Законом о основама система образовања и васпитања као новина, уведена је дозвола за рад (лиценца), као услов за рад наставника, васпитача и стручних сарадика у школама и васпитача и стручних сарадника у дому ученика.

У циљу професионализације управљања у области образовања и васпитања, уведена је и обавеза полагања испита за лиценцу за директоре установа.

Увођењем обавезе полагања испита за лиценцу повећани су захтеви у погледу компетентности наставника, васпитача, стручних сарадника и директора у циљу професионализације у области образовања и васпитања.

49.016

НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ПОЛОЖИЛО ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ 2005-2022.

709

ДИРЕКТОРА ПОЛОЖИЛО ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ 2018-2022.

Loading