ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Важна обавештења

Предшколско васпитање и образовање подразумева васпитање и образовање деце предшколског узраста, односно узраста од шест месеци до поласка у основну школу.

Оно се остварује у предшколским установама чији оснивач може бити држава, покрајина или локална самоуправа, као и друго правно лице или појединац. У првом случају предшколска установа има статус државне (јавне), а у другом случају приватне предшколске установе. Изузетно, делатност предшколског васпитања и образовања може да се обавља и у школи.

Делатност предшколских установа је мултифункционална и обухвата, поред васпитања и образовања као основних функција, исхрану деце, негу, превентивно-здравствену заштиту, као и социјалну заштиту..

Стручњаци различитих профила раде у предшколским установама: васпитач, медицинска сестра-васпитач, дефектолог-васпитач, стручни сарадници и сарадници.

У оквиру предшколског програма установе, остварују се редовни програми васпитно-образовног рада у целодневном и полудневном трајању, а могу да се остварују и различити облици и програми у функцији остваривања неге, васпитања, и образовања деце, одмора и рекреације, пружања подршке породици, неговања језика и културе националне мањине, посредовања појединих подручја културе, науке и уметности, а према утврђеним потребама и интересовањима деце и породица са специфичностима локалне заједнице.

  • Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба
  • Основно образовање и васпитање је обавезно, траје осам година и остварује се у два образовно-васпитна циклуса.
Loading