ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Упис деце у предшколску установу

У предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника.

У предшколску установу уписују се сва деца у години пред полазак у школу.

Уз документацију потребну за упис, родитељ, односно други законски заступник доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

Начин и поступак уписа деце у предшколску установу ближе се уређују статутом, уз сагласност оснивача.

Приликом уписа деце у предшколску установу, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, приоритет за упис имају деца из осетљивих група.

Дете – страни држављанин и дете без држављанства и тражилац држављанства, дете из осетљиве групе без доказа о пребивалишту и других личних докумената, прогнано или расељено лице, уписује се у предшколску установу, односно школу, која остварује припремни предшколски програм, под истим условима и на начин прописан за држављане Републике Србије.

У развојну групу у предшколској установи, односно у школу за образовање ученика са сметњама у развоју, дете узраста од три године до поласка у основну школу уписује се на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника уколико су природа и озбиљност тешкоћа у развоју детета такве да се у редовној групи, не може пружити адекватна подршка у развоју и учењу детета.

На Националном порталу еУправа, у оквиру услуге еВртић, омогућено је подношење електронске пријаве за упис деце у предшколску установу.

Услуга је доступна у свим градовима и општинама у Србији. На Порталу еУправа можете проверити да ли Ваш град/општина нуди ову електронску услугу како би поднели пријаву.

Loading