ЋИРИЛИЦА | LATINICA

27. јануар – Међународни дан сећања на жртве Холокауста

Поводом Међународног дана сећања на жртве Холокауста, Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања подсећају да је образовање о Холокаусту, образовање о будућности у којој не сме бити дискриминације по било ком основу, а хуманизам мора бити у основи процеса васпитања. Учење о Холокаусту није учење о смрти, већ учење о два живота – о животу кога више нема и о животу који тече даље, то је многоструки залог – да се Холокауст више никада не понови, да се памћење не изгуби, а нечувени карактер Холокауста не заборави.

Министарство и Завод предано и посвећено поклањају велику пажњу образовању о Холокаусту. Неговање културе сећања представља нашу обавезу, како би остварили културу мира која нас обавезује у садашњости и у будућности. Образовни систем игра снажну улогу у том процесу, а образовање о Холокаусту препознаје се кроз интензивну сарадњу са међународним институцијама као што су: Меморијална установа жртава и хероја Холокауста у Јад Вашему (држава Израел), Le Memorial de la Shoah – Музеј и центaр за документацију (Париз) и Центра за документацију и истраживања Централне Европе – Centropa (Берлин). Историја и традиција наше земље сведоче да смо се увек супротстављали свакој неправди и да је тако било и у Другом светском рату када смо се борили против фашизма.

Kao показатељ чврстог опредељења и посвећености да се никада не забораве трагични историјски догађаји и у част обележавања Међународног дана сећања на жртве Холокауста, Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања креирали су посебну страницу Култура сећања, доступну на сајту Завода, на Националном образовном порталу, од 27. јануара 2023. године.
Садржаји овог репозиторијума текстуалних, визуелних и медијских записа, пружају додатну системску подршку наставницима и практичарима у реализацији наставних и ваннаставних активности. Пакет образовних материјала, подржан је и компетенцијама за демократску културу (Референтни оквир компетенција за демократску културу Савета Европе), нуди оперативне и организационе моделе наставе, примере добре праксе с методским сугестијама о учењу и подучавању о Холокаусту, историји страдања у Другом светском рату српског и других народа, уз пијетет према свим жртвама, промовише културу сећања и борбу против антисемитизма и свих облика ксенофобије. Истовремено, пажљивим приступом и вођењем кроз процес наставе и учења, код ученика се развија свест о значају поштовања људских права, вредновања људског достојанства и равноправности, уважавање различитости, препознавање и превазилажење предрасуда и стереотипа, подстиче емпатија, толеранција, критичко и аналитичко мишљење, лични и професионални развој.

Ресурсе и материјале са ове странице могу користити наставници као оквир за проучавање догађаја из прошлости, уз разматрање како ти догађаји обликују садашњост и трасирају пут у будућност. Посредством многобројних, тематски различитих извора, они су у прилици да да створе сопствени референтни систем и приступе обрађивању теме унутар и изван учионице, у формалном и неформалном оквиру. Осим колекције модела лекција, ученичких филмова и радова, ресурса институција и удружења, приручника и упутстава, на датом порталу налазе се и потресна сведочанства из личних архива. Додатну вредност доступној грађи пружају примери добре праксе, настали као резултат заједничких активности наставника из региона. Један од последњих таквих примера јесте и заједничка наставна активност У потрази за уточиштем: Југословенски Јевреји беже од Холокауста коју су припремили наставници из Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине, након међународног тренинга Холокауст као полазна тачка, одржаног у Београду у марту 2023. у организацији Министарства просвете Републике Србије и француског Музеја и центра за документацију Le Memorial de la Shoah.

Пример Центра за професионално усавршавање Филозофског факултета Универзитета у Нишу који је расписао конкурс за најбољу методичку припрему из области филолошких и друштвено-хуманистичких наука. У области друштвено-хуманистичких наука другу награду освојиле су Валентина Андрејић Ристић, наставник српског језика и књижевности из Ниша, и Вера Дујаковић, наставник историје из Ниша, са темом Две судбине наспрам глобалних историјских дешавања.Тема методичке припреме се односи на Холокауст, а тежиште часова је усмерно ка упознавању ученика са судбинама обичних људи у Другом светском рату путем анализе документарног филма, а у циљу оспособљавања ученика за критичко мишљење и за уважавање различитости и мултикултуралности, а све то кроз унапређивање културе језичког општења. Оно што је извојило ову методичку припрему у односу на друге јесте оригиналност у приступу обраде теме, употреба савремених дигиталних алата и диференциране наставне активности, прилагођене способностима сваког ученика, као и међупредметни приступ анализи теме.

Циљ наших напора је да кроз подучавање о Холокаусту, али и о историји страдања у Другом светском рату српског и других народа, уз пијетет према свим жртвама, код ученика развијамо свест о значају поштовања људских права, људског достојанства, уважавање различитости, препознавање и превазилажење предрасуда и стереотипа. Нарочито истичемо да ови образовни садржаји подстичу развој емпатије, али развијају и критичко и аналитичко мишљење.

Осим обележавања Међународног дана сећања на жртве Холокауста, школе пригодним активностима обележавају и Међународни дан борбе против фашизма и антисемитизма затим национални Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату (22.04.), Дан сећања на страдање Срба, Рома и Јевреја у Другом светском рату у Јајинцима код Београда, затим Рација у Новом Саду. Од школских активности издвајамо изложбе са радовима ученика са темом културе сећања, посебно су заступљени радови о Ани Франк, затим, предавања, свечане академије.
Министарство просвете и кроз годишњи Јавни конкурс подржава тему неговања културе сећања додељујући финансијска средства за реализацију програма који се баве овом облашћу.
Поред обука које су запосленима доступне у организацији партнерских институција, доступне су и акредитоване обуке о учењу о Холокаусту у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину, и то 6 програма.

Loading