ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Анекси Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника на језику и писму националне мањине

Министар просвете, науке и технолошког Младен Шарчевић, Драгољуб Којичић, директор Завода за уџбенике и представници 7 националних савета националних мањина  (бошњачке, бугарске, мађарске, румунске, русинске, словачке и хрватске) потписали су данас анексе Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника на језику и писму националне мањине. Анекси се односе на припрему и штампу недостајућих уџбеника за следећу 2017/18 школску годину. Са националним саветом албанске националне мањине такође ће бити потписани анекс са истим условима, кад почне реализација Меморандума.

„Министарство просвете, науке и технолошког развоја  је  посвећено напорима да обезбеди сваком  ученику квалитетно школовање и учење, пре свега, на матерњем језику.  Данас допуњавамо мартовске меморандуме и овим смо заправо заокружили активност коју ми овде зовемо недостајући уџбеници за основну школу, а односи се на оне мањине које имају целокупну наставу на свом матерњем језику у основној школи.  Пуно поштовање људских права у образовању, са посебним наглaском на промоцију интеркултуралности и подстицање чувања националног идентитета, традиције  и културе, главне су смернице политике  које води  ово Министарство“, рекао је министар Шарчевић.

У циљу потпуне имплементације Акционог плана за преговарачко поглавље 23  посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина, министарство је 24. марта 2016. године иницирало потписивање Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника на језику и писму националне мањине. Ови меморандуми потписани су између Министарства, Завода за уџбенике и представника 8 националних савета националних мањина, мађарске, румунске, русинске, бугарске, хрватске, бошњачке и словачке, док је са представницима Националног савета албанске националне мањине Меморандум је потписан у августу 2016. године. Меморандумом је дефинисано да за сваку наредну школску годину национални савети националних мањина достављају листу приоритетних уџбеника за следећу школску годину.

Према анексима предвиђено је обезбеђивање додатних 84 наслова, и то: 25 на босанском језику и писму, бугарском 12, хрватском 18, мађарском 3, румунском 5, русинском 5 и словачком 16.

Loading