ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Част, углед и достојанство професије бране се истином и стручним аргументима

На основу Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу ванредног стања због сложене епидемиолошке ситуације и привремене обуставе непосредног образовно-васпитног рада у установама на територији Републике Србије, 17. марта 2020. године започело је емитовање часова наставе путем јавног медијског сервиса. У периоду до 15. јуна 2020. године, путем телевизијских канала и мултимедијских интернет платформи, емитовани су часови наставе за ученике основних и средњих школа, укључујући и часове припремне наставе за завршни испит, као и часове посвећене анализи задатака у оквиру самопроцене знања и пробног завршног испита. Истовремено, у складу са достављеним упутствима, школе су започеле организацију образовно-васпитног рада путем наставе на даљину за своје ученике.

 

Министарство је овај подухват, први пут у историји образовања и васпитања у Републици Србији, реализовало у сарадњи са партнерима – Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, запосленим у школама, домаћим и међународним институцијама и организацијама, као и друштвено одговорним компанијама, који су пружили стручну, логистичку и материјалну подршку. У овом процесу, као и свакој новини која се примењује, постојали су одређени изазови на које се одговарало у најкраћем могућем року. Свим партнерима у реализацији наставе на даљину, ученицима и њиховим родитељима, а нарочито наставницима, Министарство је захвално на ангажовању, посвећености и спремности да допринесу обезбеђивању остваривања права на образовање у условима ванредног стања и активном учешћу. Министарство је своју захвалност више пута исказало у току трајања наставе и непосредно по њеном завршетку. Захвалност и овом приликом истичемо, а што ће кроз конкретне мере и активности бити видљиво у наредном периоду, односно по окончању процедура које су у току.

 

Наставници који су припремали и снимали часове делегирани су од стране релевенатних институција и организација – Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, стручних друштава и заједница школа, а пре свега од стране школа у којима су запослени, посредством надлежних школских управа.

 

У току је интензивни рад на припреми услова и обезбеђивању подршке школама у области планирања, организовања и развоја модела остваривања образовно-васпитног рада, који ће се примењивати у школској 2020/2021. години, у зависности од актуелне епидемиолошке ситуације. Циљ ових активности јесте обезбеђивање заштите здравља ученика и запослених, спречавања ширења инфекције и заразних болести, као и остваривања права на образовање ученика. Министарство у наставку сарадње са партнерима за потребе наставе на даљину, на основу планова које је припремио Завод за унапређивање образовања и васпитања, формира базу часова наставе за емитовање на јавном медијском сервису, која ће бити доступна свим ученицима на територији Републике Србије, а коју и школе могу да користе у случају ванредног стања или других ванредних ситуација и околности, као и у редовним околностима, према процени наставника и школе.

 

У појединим медијима и на друштвеним мрежама, појавио се текст службене електронске поште Министарства упућене због позива за наставак сарадње делегираним наставницима и у вези са тим истовремено и одговор једне од њих, учитељице Тање Куртић из Основне школе „Јован Ристић“ из Борче.

 

Тања Куртић делегирана је од стране своје школе, посредством Школске управе Београд, чиме је постала кандидат, а након успешно реализованог пробног снимања и члан тима учитеља који су снимали часове за емитовање путем јавног медијског сервиса. Укупно је снимила 12 часова разредне наставе из више предмета за ученике другог разреда основне школе. На упит Министарства исказала је потребу за рачунаром, који јој је обезбеђен и на који је инсталиран одговарајући легалан оперативни систем и лиценцирани софтвер. Дакле, у интервјуу и обраћању Тање Куртић наведена је неистина да је реч о „противзаконитом раду“ који се огледа у употреби нелегалног софтвера, што овом приликом Министарство оштро демантујемо и за шта постоје чврсти материјални докази. Рачунари су обезбеђени свим наставницима који су на упит Министарства или накнадно у току рада, исказали потребу и на свим наведеним рачунарима све је у потпуности легално. Поједини наставници су по сопственој жељи приликом снимања часова, а на основу претходног искуства, користили и бесплатне софтвере који дају могућност добијања видео формата погодног за телевизијско емитовање.

 

На постојање проблема у раду додељеног рачунара, није указано ни једном приликом. Ни сама Тања Куртић није ниједном изасказала своје незадовољство начином организације и комуникације са представницима Министарства и другим учесницима, ефектима и резултатима рада наставе на даљину или у било којој другој области. Истицане су речи захвалности за разумевање, повратну информацију, подршку, прилику за стручно усавршавање, добру сарадњу, које је Тања Куртић упућивала Министарству. Не може се стећи другачији утисак ни након састанка који је одржан у Министарству са Тањом Куртић.

 

Стога се поставља велико питање која је мотивација и шта је позадина оваквог начина и садржаја обраћања два месеца по окончању емитовања наставе, без икаквих претходних информација у току и непосредно по завршетку емитовања?

 

Намера Министарства није да овом приликом коментарише употребу речника који је непримерен професији којој припада, ни да даје аргументе којима ће квалификовати исказану стручност у наведеним јавним обраћањима Тање Куртић.

 

Стручној јавности познато је да све школе на територији Републике Србије остварују образовно-васпитни рад на основу јединственог прописаног плана и програма наставе и учења, да постоји разлика између прописаног плана и програма и школских програма, глобалних и оперативних планова на нивоу установе, да уџбеник бира школа у складу са законом, а не Министарство, да исти није основ за рад, већ је наставно средство које се користи у настави у складу са проценом наставника када и на који начин ће садржаји уџбеника допринети остваривању циља конкретног часа, као и наставно средство које служи за самостални рад ученика.

 

Намера Министарства јесте да искаже да изузетно цени и уважава мишљење искусних практичара и познавалаца образовно-васпитног рада, да уважава критике и стручно засноване аргументе на бази којих између осталог планира своје даље активности и унапређује постојећу праксу

Loading