ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Деца миграната од ове године у предшколском програму образовања

За децу узраста од пет и по до шест и по година, која бораве у прихватним центрима за мигранте у Србији, од ове школске године први пут почиње обавезни припремни предшколски програм. Ове године у програму је 38, од укупно 333 деце која су већ распоређена у основне школе.

Систематски прегледи будућих предшколаца из мигрантских центара су у току у домовима здравља, а реализују се у сарадњи са Министарсвом здравља.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја прошле школске године омогућило је да сва деца основношколског узраста, која су била у прихватним центрима за мигранте, похађају наставу.

Донето је Стручно упутство за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања, којим је прописано да школа мора да припреми и реализује План подршке деци мигрантима.

Школе су у обавези да припреме програм адаптације и превладавања стреса, као и програм убрзаног учења Српског језика на допунским часовима. Тај приступ показао се веома ефикасним и омогућио да сва деца прговоре српски језик. Обавеза наставника је да планирају и прилагођавање распореда похађања наставе, дидактичког материјала, као и метода и начина рада.

У образовни систем Републике Србије сукцесивно је било укључено око 1.000 деце, а наставници су оснажени кроз обуке које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализовало у 2017/18. години у сарадњи са Уницефом и невладиним сектором.

Од октобра ове године Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставиће са подршком школама организовањем нових обука и подршком школама које су одговориле на јавни позив за добијање гранта из средстава МАДАД 2 пројекта како би унапредили рад са децом/ученицима у тој области.

Приручник за примену Стручног упутства може се наћи на линку https://prosveta.gov.rs/o-ministarstvu/grupa-za-obrazovanje-manjina-socijalnu-inkluziju-i-zastitu-od-nasilja-i-diskriminacije/grupa-za-obrazovanje-manjina-i-ljudska-i-manjinska-prava-u-obrazovanju/

Loading