ЋИРИЛИЦА | LATINICA

До 30. децембра изјашњавање осмака о избору предмета за трећи тест на завршном испиту

Ученици који завршавају осми разред ове школске године, као и наредне генерације ученикa, изјашњаваће се до 30. децембра о томе који ће тест, од пет понуђених предмета, радити као трећи на завршном испиту.

Изјашњавање се врши писаним путем у школи или електронски на порталу Моја средња школа.

Изузетно, а из објективних разлога ученици могу да промене предмет који ће полагати на трећем тесту,  у школи до 1. фебруара 2023. године.

С обзиром на промену концепта полагања трећег теста на завршном испиту, промењен је и концепт бодовања. Ученик може да оствари највише 14 бодова на тесту из српског језика и књижевности, односно матерњег језика и књижевности, 14 бодова на тесту из математике и 12 бодова на трећем тесту.

Завршни тест на крају основне школе се полаже решавањем три теста из: српског/матерњег језика, математике и теста из природних или друштвених наука по избору ученика из наставних предмета Биологија, Географије, Историје, Физике и Хемије.

 

Loading