ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Добро припремање – успешно школовање

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и другим партнерима поново је покренуло кампању за упис деце из осетљивих друштвених група у обавезно образовање – предшколски припремни програм.

Подаци којима располаже Министарство о обухвату деце обавезним образовањем показују пораст у општој популацији, али и даље недовољно висок обухват деце из осетљивих друштвених група како припремним предшколским програмом (ППП), тако и основним образовањем.

Припремни предшколски програм обавезан је за сву децу у години пред полазак у школу (чл. 97, Закон о основама система образовања и васпитања), а похађање овог програма је од посебног значаја за припрему

деце из маргинализованих група за полазак у школу, те је неопходно да се хитно предузму додатне мере за повећање обухвата деце из социо-економски угрожених породица, деце из ромских породица и деце са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Укључивањем све деце у припремни предшколски програм подржава се остваривање права детета на квалитетно предшколско васпитање и образовање путем стицања разноврсних искустава и прилика за игру, учење и учешће у заједничким активностима, лакши прелаз детета у следећи ниво образовања и остваривање континуитета у васпитно-образовном процесу.

Министарство је, преко надлежних школских управа, позвало све предшколске установе да током августа и у првим месецима школске 2015/16. године узму активно учешће у овом процесу, мапирају партнере у локалној заједници, организују заједничке састанке и договоре активности које треба да спроведе свака институција и организација, израде оперативни план за повећање уписа деце из осетљивих група у ППП и спроведу планиране активности у сарадњи са партнерима. Годишњим планом рада установе треба да,као приоритетни задатак,предвиде и оперативно разраде активности установе на повећању уписа деце из осетљивих група у ППП.

Група за социјалну инклузију и Група за предшколско васпитање и образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, РЕФ-ом, Асоцијацијом педагошких асистената и другим партнерима припремили су штампани промотивно-информативни материјал за родитеље који садржи информације у вези са процедурама уписа, значају похађања припремног предшколског програма и основне школе и њиховој обавезности. Флајери и постери су штампани на српском и ромском језику.

Поделу флајера је предвиђено да прате активности у ромској заједници, као и рад са породицама у којима живе деца са тешкоћама и/или инвалидитетом које ће родитеље подсетити, информисати и мотивисати да своју децу упишу/укључе у образовни систем.

Струковна удружења: Савез удружења васпитача Србије, Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установаСрбијеи Актив директора предшколских установа Србије учествовала су у креирању кампање и подржавају је дајући допринос идентификовању и промовисању примера добре инклузивне праксе.

Реализацију кампање, поред УНИЦЕФа подржавају: Ромски образовни фонд/Roma Education Fund, Швајцарска агенција за развој (SDC), Фондација за отворено друштво, Мисија ОЕБС у Србији, Црвени Крст Србије, Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије, Национални савет ромске националне мањине, Асоцијација педагошких асистената Србије, и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.

Информатор о упису у предшколски припремни програм можете погледати ОВДЕ.

Информатор о упису у први разред можете погледати ОВДЕ.

Loading