ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2667/2023 од 29.03.2023. године,  Министарство просвете оглашава Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Mинистарству просвете.

Радна места која се попуњавају:

  • Радно место за послове развијањa језичких компетенција и међународне сарадње у области образовања и послове спровођења програма мобилности у високом образовању
  • Радно место за аналитичке послове и послове развоја и праћења реализације стратегија и регистара у области високог образовања
  • Радно место за нормативне и правне послове у високом образовању
  • Радно место за нормативне послове у високом образовању
  • Радно место за послове у високом образовању и студентска питања
  • Радно место просветног саветника
Преузмите документа
Loading