ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8716/2023 од 27. септембра 2023. године, Министарство просвете оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете.

Радна места која се попуњавају:

  1. Радно место за рани развој и инклузивно образовање, у Сектору за унапређивање људских и мањинских права у образовању
  2. Радно место за превенцију и заштиту од насиља и дискриминације у образовању, у Сектору за унапређивање људских и мањинских права у образовању
  3. Радно место просветног саветника, у Одељењу за координацију рада школских управа, Школска управа Зрењанин
  4. Радно место просветног саветника, у Одељењу за координацију рада школских управа, Школска управа Зајечар
Преузмите документа
Loading