ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Град Београд набавља бесплатне уџбенике за ученике првог и другог разреда основних школа

Град Београд, преко Фондације за младе таленте града Београда, у петак, 20. августа 2021.године расписује јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први и други разред за ученике јавних основних школа на територији града Београда за   школску 2021/2022. годину за предмете – математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет. Рок за пријављивање је од петка, 20. августа до 30. септембра 2021. године.

Бесповратна средства из овог јавног позива намењена су за куповину, односно покриће трошкова већ купљених штампаних уџбеника за први и други разред за ученике јавних основних школа на територији града Београда, осим ученика који су већ добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22 .

Пријављивање на јавни позив је добровољно и пријаве се врше електронски преко линка /портала који ће бити отворен и доступан од 20. августа на сајту Фондације за младе таленте града Београда www.fondzamladebeograd.rs

Средства се додељују једнократно, а добиће ох родитељи, односно законски заступници ученика првог и другог разреда.

Како се наводи у Јавном позиву, средства ће бити уплаћена сваком појединачном подносиоцу благовремене и потпуне пријаве на јавни позив на текући рачун назначен у пријави подносиоца. Просечан износ за исплату је 6.400 динара, а зависи од основне школе у коју је уписано дете подносиоца, односно које је издаваче за штампане уџбенике та школа одабрала.

Приликом пријављивања, након што родитељ обележи школу и разред који ученик похађа, портал ће обавестити родитеља, односно законског заступника о тачном износу који ће му бити уплаћен.

Поред уноса основних података на линку за пријављивање, потребно је припремити следећа четири скенирана документа:

  • Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. законског заступника, односно фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована
  • Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника
  • Потврда Основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2021/22. години похађа први/други разред, као и да није добио бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22. годину
  • Изјава о обради података о личности

Обрасци Потврде основне школе и Изјаве о обради података о личности могу се преузети на сајту Фондације, као и код секретара школе.

У случају непостојања техничких и других могућности за електронско пријављивање, родитељи могу да се обрате секретару школе, односно Фондацији на +381 11 321 6246 или fondzamlade@beograd.gov.rs

Цео текст Јавног позива се може преузети на сајту Фондације www.fondzamladebeograd.rs у делу „Конкурси“ или на сајту града Београда – Градске управе града Београда на адреси: www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери, а обавештења о јавном позиву се могу добити на тел. (011) 321-6246 или путем електронске поште на адресу fondzamlade@beograd.gov.rs.

Loading