ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Именовани чланови матичних научних одбора

Министар просвете, науке и технолошког развоје је, на основу Јавног позива за предлагање кандидата за чланове Матичних научних одбора,  донео решења о именовању чланова након спроведене законске процедуре по јавном позиву.

Матични научни одбор има најмање седам, а највише девет чланова, у зависности од тога за коју се научну област, грану или дисциплину образује.

Матични научни одбори одлучују о стицању научног звања научни сарадник, дају мишљење Комисији о квалитету научноистраживачког рада и доприносу истраживача – кандидата за избор и реизбор у научно звање виши научни сарадник и научни саветник, дају Министарству мишљење о годишњем извештају научноистраживачких организација о реализацији програма институционалног финансирања и мишљење на акт о категоризацији и рангирању научних часописа.

Матични одбори предлажу члана у Комисију за утврђивање предлога годишње листе категорисаних часописа, одлучују у другом степену по приговору истраживача на одлуку научног већа института о избору у звање истраживач – сарадник и дају претходно мишљење министру на акт о стицању истраживачких и научних звања, као и друге послове утврђене законом.

ПОГЛЕДАЈТЕ:

Решења о именовању чланова матичних научних одбора:

 1. Матични научни одбор за физику
 2. Матични научни одбор за хемију
 3. Матични научни одбор за биологију
 4. Матични научни одбор за математику, компјутерске науке и механику
 5. Матични научни одбор за медицинске науке 
 6. Матични научни одбор за геонауке и астрономију
 7. Матични научни одбор за историју, археологију и етнологију
 8. Матични научни одбор за за језик и књижевност
 9. Матични научни одбор за филозофију, психологију, педагогију и социологију
 10. Матични научни одбор за право, економију и политичке науке
 11. Матични научни одбор за биотехнологију и пољопривреду
 12. Матични научни одбор за за електротехнику, телекомуникације и информационе технологије
 13. Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност
 14. Матични научни одбор за материјале и хемијске технологије
 15. Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер
 16. Матични научни одбор за саобраћај, урбанизам и грађевинарство
 17. Матични научни одбор за уређење, заштиту и коришћење земљишта, вода и ваздуха

 

Loading