ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Информација о начину уписа ученика на образовне профиле који се реализују по дуалном моделу образовања

Министарство просвете упутило је родитељима и ученицима информацију о начину уписа ученика на образовне профиле који се реализују по дуалном моделу образовања.

У Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску  2023/24. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, образовни профили су, без обзира да ли се реализују по класичном и дуалном моделу наставе, означени истом шифром, с тим да је уз сваки профил дат број ученика који може да се упише за реализацију по дуалном моделу.

Ученици који желе да се упишу на образовни профил који се реализује по дуалном моделу, у листи жеља уписују шифру образовног профила из Конкурса и распоређују се по образовним профилима у складу са укупним бројем поена.

Након спроведеног уписа, школе ће на почетку школске године организовати родитељске састанке на којима ће се представити компаније са којима школе има уговоре о реализацији дуалног модела образовања, односно учења кроз рад.

Након ових информативних састанака, представљања и међусобног упознавања, ученици и родитељи ће имати прилику да се изјасне да ли желе да део наставе реализују по дуалном моделу као учење кроз рад.

Распоређивање ученика који се изјасне за дуални модел наставе по компанијама, реализоваће се  у складу са Правилником о начину распоређивања ученика за учење кроз рад („Службени гласник РС“, број 102/18), и то:

1)        за образовне профиле код којих реализација учења кроз рад започиње од 1. разреда распоређивање се врши на почетку првог разреда;

2)        за образовне профиле код којих реализација започиње у 2. разреду, распоређивање се врши на крају првог разреда.

Циљ Министарства и свих наших партнера је да сви ученици који имају намеру да се упишу у одељења у којима се део наставе изводи по дуалном моделу учења то и остваре. У том смислу непрестано радимо на ширењу понуде образовних профила, повећању броја послодаваца и броја места за учење кроз рад.

Loading