ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Информатика и рачунарство обавезан предмет за ученике петог разреда

Од првог септембра Информатика и рачунарство постаје обавезан предмет за ученике петог разреда у Србији. Концепт новог предмета је суштински различит од онога на чему је почивао досадашњег изборни предмет. Ученици ће информатичка знања сада стицати кроз три теме: информационо комуникациона технологија,  дигитална писменост и рачунарство. У оквиру теме Рачунарство најважнија новина је учење програмирања у визуелном програмском језику. Циљ предмета је да развија дигиталну писменост, као једну од најважнијих вештина за 21. век.

Нови програм уважава чињеницу да у образовни систем долазе генерације рођене у дигиталном добу, које имају богато искуство коришћења технологије из свакодневног живота. Информатика и рачунарство ће ученицима приближити  информационе технологије и учи их како да их безбедно користе. Са друге стране, програмирање даје ученицима могућност да развију компјутерски начин размишљања и решавања проблема. Компјутерски начин размишљања је усмерен на решавање проблема и примењив је у свим областима људске делатности. Овај појам у себи обједињује:

  • декомпозицију проблема на мање, лакше решиве целине,
  • препознавање узорака и општих решења,
  • генерализација и апстракција
  • алгоритамски начин решавања проблема,
  • вредновање решења.

Како би се реализовао нови наставни програм обучено је 60 наставника из свих школских управа, који су већ почели да држе радионице на локалном нивоу, а управо они ће представљати окосницу мреже подршке наставницима. Реализација наставне теме Рачунарство планирана је за друго полугодиште , па ће током првог дела школске године сви наставници проћи неопходну обуку.

Све школе у Србији поседују информатичку опрему. Али реч је о технологији која се брзо развија па је Министарство просвете, науке и технолошког развоја започело обнову рачунарских кабинета. До сада је из буџета Министарства путем јавне набавке купљено 550 рачунара, а у току је набавка још 150. Телеком Србија је опремио 20 информатичких кабинета у оквиру обележавања 20 година постојања компаније, али су и многе друге компаније показале интересовање за улагање у  информатичку опрему за школе.

С обзиром да је опрема намењена учењу неретко долази до кварова. Први пут нађено је решење и за тај проблем, наиме, Министарство за школску 2017/18. годину  обезбедило 40 сервисера при школским управама,  који ће између осталог имати задатак да излазе на терен и отклањају кварове.

Loading