ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Интерни конкурс за попуњавање положаја

На основу члана 68. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 4. ст. 1. и 2., а у вези са чл. 5. ст. 1. и 4., чл. 6. и 7. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање кадровима оглашава интерни конкурс за попуњавање положаја

Положај који се попуњава: Помоћник министра – руководилац Сектора за средње образовање и васпитање и образовање одраслих у Министарству просвете, науке и технолошког развоја – положај у трећој групи

Loading