ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Извештај о укључености ученика из осетљивих група у образовно-васпитни рад током наставе на даљину

У  реализацију наставе на даљину, према извештавању школа, укључено је било 99 одсто ученика у основним и у средњим школама, док је у школама за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом обухват износио 93 одсто, показало је. истраживање „Праћење начина учешћа и процеса учења ученика из осетљивих група током остваривања образовно-васпитног рада учењем на даљину“.

То се односи на праћење ТВ часова, коришћење онлајн платформи за учење и  алтернативних облика наставе на даљину.

Истраживање је спроведено како би се пратило укључивања ученика из осетљивих група у понуђене модалитете образовања на даљину, али и изазови са којима су се школе суочиле у процесу организације рада за децу из осетљивих група. Истраживање је значајно и због планирања даљих видова подршке школама и ученицима.

Као одговор на обуставу непосредног образовно васпитног рада услед пандемије вируса Ковид 19 (COVID-19), Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у условима ванредног стања, који је обухватио учење на даљину путем ТВ канала, укључивањем ученика у онлајн платформе, применом различитих дигиталних алата и алтернативних видова организације учења.

За потребе истраживања Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Уницефом (UNICEF) припремило је упитник који је дистрибуиран свим државним основним и средњим школама  на територији Републике Србије.

Први део истраживања који садржи преглед квантитативних података прикупљених из преко 95% школа можете погледати на https://prosveta.gov.rs/grupa-za-inkluziju/

Loading