ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Извештај радне групе за дефинисање предлога измена наставних планова и програма из области технике, технологије и информатике у основним и средњим школама

Радна група је почела да ради 8. маја 2016. По решењу броји 90 чланова али је активно било око ⅔ радне групе. Чланови радне групе су наставници разредне наставе, наставници информатике и рачунарства, наставници техничког и информатичког образовања, професори факултета (Математика, ЕТФ, Електронски, ФОН, ТФ Зрењанин и ФТН Чачак), ЗУОВ, ЗВКОВ, ЦОП, МПНТР, МТТТ…
Рад се одвијајо на мудл-платформи МПНТР (поставка литературе, обуке, дискусија), кроз видео-конференције и рад на дељеним документима у облаку.
Раду је претходио низ стручних скупова са којих су проистекла сaопштења која су, заједно са многобројним дописима факултета, стручних друштава и привредних субјеката у претходних неколико година представљала чврсту основу и усмерење за рад радне групе.

Изазови постављени пред радну групу:
застарели наставни програми који не прате развој технологије и технолошке навике садашњих ученика,
наставни програми који не одговарају на потребу за развојем дигиталних компетенција,
низак ниво или потпуни изостанак дигиталне компетентности ученика на крају основног образовања
изборност предмета Информатика и рачунарство у основној школи,
прекасно увођење алгоритамског начина мишљења у процес образовања, што смањује обим ученичке популације која бива спремна за наставак школовања из области информационих технологија,
недовољно часова за практичан рад у настави техничког,
недовољно познавање заната и разних производних струка, те немогућност да ученици открију своје склоности и определе се за поједина производна занимања и занате,
непостојање одговарајућих тема и активности које код ученика развијају предузетнички дух,
два сета веома различитих компетенција – компетенције за практичан рад са различитим материјалима, пројектовање и рад у области технике и технологије и дигиталне компетенције у истом предмету,
решавање питања превеликог недељног оптерећења ученика 7. и 8. разреда, а са друге стране потреба увођења новог предмета,
непостојање времена, признате норме и организационих облика за пројектну, тематску и интегративну наставу, за рад у дигиталном окружењу коришћењем система за управљање учењем и разнородних апликација.

Радна група произвела је више различитих докумената:

Цео извештај – у којем ћете пронаћи и информације о наставном плану, годишњем броју часова непосредног рада, броју извршилаца, образложења за промене по нивоима и предметима, као и предлог МПНТР пронађите ОВДЕ

Преузмите и:

Резултате истраживања рачунари и интернет

Истраживање успешност на задацима

Loading