ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавна расправа о Предлогу стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године – Моћ знања, са Акционим планом за период 2021-2023. године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива представнике државних органа, Српске академије наука и уметности, Националног савета за научни и технолошки развој, Заједницу института Србије, Конференцију универзитета Србије, институте и факултете, стручне јавности и други заинтересовани учесници да се упознају са текстом Предлога стратегијe научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године – Моћ знања, са Акционим планом за период 2021-2023. године.

 Јавна расправа о Предлогу стратегијe и Акционом плану спровешће се у периоду од 24. децембра 2020. године до 12. јануара 2021. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, преко посебног Обрасца који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на следећу e-mail адресу: nauka@prosveta.gov.rs, са назнаком: „Предлог стратегијe научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године – Моћ знања”.

По окончању јавне расправе Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће објавити Извештај о одржаној јавној расправи на својој интернет страници и порталу е-управе најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Текст Предлога стратегијe научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године – Моћ знања, са Акционим планом за период 2021-2023. године, објављен је и на порталу е-управе.

Преузмите:

Loading