ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавне политике засноване на резултатима научних истраживања

Цена коју друштво плаћа када одлуке у области јавних политика и законодавства нису засноване на резултатима научних истраживања увек је веома висока.

Ово је била главна порука која је се могла чути на представљању пројекта PERFORM (Делотворне и одговорне друштвене науке), у понедељак, 8. јуна 2015. године чији циљ је јачање улоге друштвених наука у процесима реформи, доношења одлука и у јавним дебатама.

Конференцију су заједнички отворили министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић и Жан Данијел Рух, амбасадор Швајцарске у Србији и у Црној Гори.

Министар Вербић је рекао да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја опредељено да се одлуке које се тичу јавних политика доносе само на основу поузданих података добијених истраживањем, али да то није једноставно. Недостатак релевантних и валидних података је показатељ да веза између науке и јавних политика не ради довољно добро. Он се захвалио влади Швајцарске на подршци напорима да ова веза постане боља и ефикаснија.

Ово је трећи и највећи научни програм подржан у региону од стране Швајцарске владе, рекао је Жан-Данијел Рух: “Сврха пројекта је да покуша да споји научни свет и свет доношења политичких одлука. Суштина је да политичке одлуке треба да буду засноване на подацима насталим прецизним научним истраживањима која треба да буду ближа реалним људима и животу. Требало би да показују, на пример, како реформе у економији могу да буду ефикасније, шта су прави и економски ефекти друштвене инклузије различитих маргинализованих група.“

На конференцији се дискутовало о главним проблемима и изазовима због којих процес доношења одлука у Србији није више утемељен на резултатима научних истраживања, као и о положају друштвених наука у Србији, посебно у светлу процеса европских интеграција и друштвених реформи.

PERFORM  ће подржати мере које су усмерене ка побољшању квалитета истраживања у друштвеним наукама и механизама и система за повезивање истраживачког сектора са доменом креирања политика. У циљу осмишљавања и спровођења конкретних активности за повећање квалитета и утицаја друштвених истраживања, пројекат ће сарађивати са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, институтима друштвених наука, факултетима, организацијама цивилног друштва и јавном управом. Пројекат ће у првој фази бити имплементиран у Србији и Албанији.

PERFORM  је четворогодишњи пројекат финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC), а спроводи организација HELVETAS Swiss Intercooperation у партнерству са Универзитетом у Фриборгу у Швајцарској.

Loading