ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију промотивних активности Националног модела дуалног образовања и оквира квалификација у Републици Србији којe реализују удружења

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни конкурс за доделу средстава за реализацију промотивних активности Националног модела дуалног образовања и оквира квалификација у Републици Србији којe реализују удружења, у оквиру којих ћe се промовисати Национални модел дуалног образовања Републике Србије, дуални модел студија у високом образовању, Национални оквир квалификација Републике Србије и подзаконска акта (Регистар НОКС, ППУ, веза између квалификација и занимања, унапређивање неформалног образовања одраслих), као и каријерно вођење и саветовање и целоживотно учење, у периоду трајања пројекта, односно 6 месеци од потписивања уговора о реализацији.

Учесници конкурса могу бити удружења са седиштем на територији Републике Србије (добровољне и невладине недобитне организације, основане ради остваривања циљева и унапређивања образовања и васпитања, развоја стручног и дуалног образовања, целоживотног учења и оквира квалификација).

Удружења – учесници конкурса пријаву подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Подносилац пријаве конкурсну документацију предаје на писарници Министарства или шаље поштом (обичном поштом, пошиљка са потврђеним уручењем – „А“ и „АА“, пост
експрес, достава курирском или доставном службом и сл) у затвореној коверти, с тим што је неопходно да конкурсна документација стигне на писарницу у року за конкурисање.

На полеђини коверте навести назив и адресу подносиоца пријаве са назнаком:

„Јавни конкурс за реализацију промотивних активности Националног модела дуалног
образовања и оквира квалификација у Републици Србији“
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за дуално образовање и васпитање, Немањина 22-26, 11000
Београд, спрат VIII, Крило Ц, Канцеларија 26

На предњој страни коверте, у горњем левом углу, мора бити наведен назив и адреса подносиоца пријаве и назив конкурса. Конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading