ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за попуњавање седам извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1727/2021 од 26. фебруара 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оглашава

Радна места која се попуњавају:  

 1. Радно место за стандардизацију институција, програма и наставника у области образовања одраслих, разврстано у звање саветник, у Сектору за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Група за образовање одраслих- 1 извршилац.
 2. Радно место за послове припреме пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ ЕУ у области образовања, разврстано у звање саветник, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције, Одељењe за пројекте из претприступних фондова ЕУ (ИПА), међународну сарадњу, донације и придруживање ЕУ у образовању, Одсек за програмирање и праћење спровођења пројеката претприступних фондова ЕУ (ИПА) у сектору Развој људских ресурса- 1 извршилац.
 3. Радно место за финансијске послове у међународној
  сарадњи и европским интеграцијама
 4. Радно место за евидентирање и праћење реализације
  програма и пројеката из области иновационе делатности, промоцију и пружање подршке иновационим организацијама у међународним програмима и пројектима
 5. Радно место за послове образовања припадника из осетљивих друштвених група
 6. Радно место за рани развој и инклузивно образовање
 7. Радно место за превенцију и заштиту од насиља и
  дискриминације у образовању
Преузмите документа
Loading