ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни конкурс за пријаву пројеката развоја високог образовања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је расписало ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање пројеката у оквиру нове програмске активности „Развој високог образовања“, за подршку високошколским установама у  развоју нових и иновирању постојећих предмета у оквиру студијских програма.

Пројекти треба да допринесу остварењу програмских циљева Министарства:

  • развити компетенције наставника и сарадника;
  • развити нове и иновирати постојеће студијске програме који прате потребе тржишта рада;
  • унапредити квалитет образовног процеса кроз стварање бољих услова за реализацију наставе и учење студената;
  • допринети развоју дуалног образовања у високом образовању кроз унапређену сарадњу високошколских установа са привредом;
  • развити предузетничке вештине и креативност студената.

Посебно ће се ценити и допринос пројеката реализацији Владиног акционог плана за развој ИТ сектора, који је донет у децембру 2016. године, у чију реализацију се укључило 17 факултета у Србији.

Право учешћа на јавном конкурсу имају акредитоване високошколске установе чији је оснивач Република Србија, а очекивани период реализације је 5 месеци почев од октобра 2017.

Рок за предају предлога пројеката је 30. септембар 2017. године, путем он-лине апликације у информационом систему „ДОСИТЕЈ“ на адреси https://dositej.prosveta.gov.rs .

 Текст јавног конкурса

За детаљније информације и модел пријавних формулара посетите адресу:

https://prosveta.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/

 

Loading