ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2022. годину за изузетне резултате у области образовања и васпитања у Републици Србији

Министар просвете упућује јавни позив свим заинтересованим образовно-васпитним установама, струковним удружењима, заједницама школа, универзитетима, научно-истраживачким установама, другим правним, као и физичким лицима да предложе кандидате за доделу Светосавске награде за 2022. годину.

Светосавска награда је признање за постигнуте изузетне резултате у области образовања и васпитања, унапређивању образовно-васпитне праксе и развоју научних и уметничких достигнућа у области образовања и васпитања у Републици Србији у 2022. години.

Право да буду предложени за доделу Светосавске награде имају:

 • ученици основних школа
 • ученици средњих школа
 • студенти свих нивоа студија
 • запослени у предшколским установама, основним и средњим школама, школама са домом ученика, високошколским установама и установама ученичког и студентског стандарда
 • запослени у научно-истраживачким установама
  установе (предшколске, основне и средње школе, школе са домом ученика, високошколске установе, установе ученичког и студентског стандарда, научно-истраживачкe установe)
 • стручна друштва и заједнице школа
 • аутори стручних и научних дела из области образовања и васпитања
 • остали појединци и институције који учествују у формалном и неформалном образовању и својим ангажовањем доприносе развоју образовања и васпитања (новинари, медији, привредна друштва, издавачке организације, фондови, задужбине и други)

Предлог за доделу Светосавске награде треба да садржи:

 • образложен предлог за доделу награде на српском језику, у штампаној форми (до 2 стране)
 • документацију којом се доказују наводи из предлога
 • професионалну биографију за физичка лица

Напомена: Достављена документација се не враћа подносиоцу.

Предлози се достављају на адресу:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Немањина 22-26, 11000 Београд
(за Секретаријат)
не отварати

Предлози се достављају најкасније до 20. децембра 2022. године, у затвореној коверти са назнаком „Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2022. годину“.

Критеријуми за доделу Светосавске награде за 2022. годину објављени су на званичној интернет страници Министарства просвете (www.prosveta.gov.rs).

Имена добитника Светосавске награде биће објављена на званичној интернет страници Министарства просвете и у листу „Просветни преглед“.

Светосавску награду за 2022. годину додељује министар 27. јануара 2023. године.

ПРЕУЗМИТЕ:

 

Loading