ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за избор школа за учешће у пилот-истраживању „Самовредновање електронске зрелости установа“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту Министарство) у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања упућује позив свим основним и средњим школама у Републици Србији за учешће у пилотирању оквира за самовредновање и процену електронске зрелости установa под називом ,,Селфи”  (енг. SELFIE, више информација на енглеском језику на:https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool)

,,Селфи” представља ослонац школама да ефикасно и ефектно интегришу дигиталне технологије у школску праксу. ,,Селфи” је настао на основу опсежних консултација са преко 200 стручњака из области образовне технологије и преко 5000 запослених и ученика у европским земљама, а базира се на Европском оквиру дигитално компетентне образовне установе. Република Србија је једна од 14 земаља које учествују у овом истраживању.

Учешћем у пилот-истраживању школа добија:

–          Инструмент за процену сопствене праксе заснован на резултатима научних истраживања и искуствима из праксе.

–          Прилику за самопроцену која укључује директоре, наставнике и ученике (лични подаци се не прикупљају).

–          Процес самопроцене који је у потпуности у власништву школе, тако да школа одлучује да ли и са ким жели да дели резултате.

–          Снимак тренутног стања развоја кроз конкретан извештај за сваку школу, укључујући и графиконе и препоруке које се добијају од стране Обједињеног истраживачког центра. Овај извештај може бити основ за припрему Школског развојног плана.

–          Сертификат о учешћу у пилот пројекту који издаје Обједињени истраживачки центар.

Од изабране школе се очекује:

–          Да именује координатора за ,,Селфи” пилот истраживање на нивоу школе.

–          Да учествује на кратком семинару/вебинару који ће организовати Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања.

–          Да организује да најмање 25% запослених и ученика попуни упитник који ће бити смештен на онлајн платформи Европске комисије.

–          Да учествује у фокус групама и кратким интервјуима о искуству  током примене ,,Селфи” инструмента.

Временски оквир истраживања:

–          Рок за пријављивање школа путем формулара је 13. јун 2017. год.

–          Семинар/вебинар посвећен размени информација о пилот истраживању ће бити одржан почетком септембра 2017. год.

–          Попуњавање упитника је планирано за последњу недељу септембра или прву недељу октобра 2017. год.

–          Пратеће истраживање о искуству школа током примене инструмента ,,Селфи” је планирано за октобар 2017. год.

Школе се пријављују за учешће у истраживању попуњавањем електронског формулара који је саставни део овог позива, а подаци потребни за попуњавање формулара су: ИД, назив школе и основни подаци о школи, подаци о јединици локалне самоуправе у  којој се школа налази, број ученика и наставника, подаци о конктакт-особи у школи за спровођење самовредновања. За тачност података унетих у упитник одговоран је директор школе.

Формулар за пријаву је доступан путем линка https://goo.gl/forms/KGmZrIi5bQiGqMw32 а по завршеном попуњавању биће аутоматски послат на мејл адресу која се приликом попуњавања наведе у упитнику. Одштампану пријаву, оверену потписом директора и печатом школе, треба  доставити  Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: Пријава на јавни позив школама за учешће у пилот – истраживању „Селфи“.

Додатне информације могу се добити упитом на електронску адресу: selfie@prosveta.gov.rs.

  Критеријуми за одабир школа:

Захтев организатора је да буду заступљене основне школе, гимназије и средње стручне школе сразмерно учешћу наведеног типа школе у укпуном броју школа. У истраживању ће учествовати оквирно око 50 школа.

Школе ће бити изабране на основу равномерне регионалне заступљености, типа, величине и времена достављања пријаве.

Називи одабраних школа биће јавно објављени до краја јуна 2017. године на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Министар ће формирати Комисију чији ће задатак бити да изврши увид у поднете пријаве и сачини листу школа које ће у школској 2017/2018. години бити укључене у пилот-истраживање за самовредновање елктронске зрелости установе.

Листе школа биће објављене на званичној интернет страници Министарства.

Loading