ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за поршку раду ученичких задруга у средњим школама

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни позив за подношење пријава за доделу финансијских средстава установама које врше делатност средњег образовања и васпитања у Републици Србији у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада. Средства су намењена за реализацију предложеног програма  ученичке задруге, као и за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких задруга.

Ученичке задруге важан су део образовно-васпитног рада у школама, којима се

развијају потенцијали и радне навике ученика, развија предузетничка компетенција и јача мотивација за производним и радним процесима, самопоуздање и свест о властитим интересовањима и могућностима. Ученичка задруга реализацијом програма, набавком одговарајућих машина, опреме, средстава и материјала за рад и примереним методичким поступцима под менторством наставника треба да омогући развој вештина и способности, конструкцију, продубљивање и примену знања ученика, чланова задруге.

Право учешћа има установа која врши делатност средњег образовања и васпитања са седиштем на територији Републике Србије, која има основану ученичку задругу, која је уписана у регистар који води орган надлежан за послове регистрације задруга, Агенција за привредне регистре.

Учесници јавног позива комплетну документацију подносе у штампаној форми у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива на званичној интернет страници Министарства.

На коверти је неопходно назначити:

Јавни позив за подношење пријава установа које остварују средње образовања и васпитања у Републици Србији  за доделу финансијских средстава  ради унапређења услова рада ученичких задруга (не отварати)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат III, Крило Ц, Канцеларија 17

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕУЗМИТЕ:

 

Loading