ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за Програм Serbia Ventures

У складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/2021) и Програма распореда и коришћења средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2022. годину, који је саставни део Закључка Владе РС 05 Број: 401-504/2022 од 28. јануара 2022. године, Фонд за иновациону делатност
објављује Јавни позив за програм Serbia Ventures.

Циљ програма је да мотивише квалификоване појединце и институције великих нето вредости који имају капацитет да се баве финансирањем предузетничким капиталом, да структурирају своје пословање у конвенционалне фондове предузетничког капитала основане у Србији и започну интензивније улагање у високо ризичне и високовредносне стартапе путем капитала и инструмената сличних капиталу у Србији (и шире).

Кроз овај јавни позив, Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) очекује Пријаве од постојећих компанија које се баве управљањем фондовима, као и тимова чија је амбиција успостављање и руковођење фондом предузетничког капитала у Србији. Након независне и вредносно засноване евалуације свих подобних Пријава, Фонд ће инвестирати у најбоље предлоге (тј. у најперспективнији фонд предузетничког капитала регистрован у Србији) у улози ограниченог партнера.

Максимални износ финансирања који Фонд може инвестирати у сваки појединачни фонд предузетничког капитала је 5.000.000 евра, уз ограничење да Фондова инвестиција не може премашити 50% укупног износа средстава, које ће фонд предузетничког капитала на крају прикупи.

Трајање инвестиције није унапред дефинисано јер је инвестициони циклус фондова предузетничког капитала по дефиницији вишегодишњи. Фондови предузетничког капитала који се пријављују за овај програм треба да планирају десетогодишњи период пословања, који укључује петогодишњи период улагања и петогодишњи период изласка из инвестиције, при чему су могућа максимално два продужења од по годину дана.

Услови конкурисања

Подобни Подносиоци Пријаве:

 • су правна лица регистрована у АПР-у (ДОО или акционарско друштво)
 • у већинском приватном власништву
 • у којима је учешће менаџера фонда најмање 1% прикупљеног капитала и
 • који доставе Пријаву према приручнику програма (одељак „Садржај Пријаве и инструкције за подношење Пријаве“).

Садржај Пријаве

Пријава се доставља путем портала до предвиђеног рока за пријаву и садржи следећу  документацију:

 • Изјава Подносиоца Пријаве (потписана електронски директно на порталу)
 • Пословни план попуњен у слободној форми на енглеском језику (који би иделано требало да буде обима до 25 страна, формат А4) који треба да садржи следеће:
  • Руководећи тим фонда предузетничког капитала (укључујући профиле, искуства, акционаре, правну/управљачку структуру);
  • Претходно успешно искуство руководећег тима (ако постоји, или оправдање меких или тврдих вештина и ресурса тима који би обезбедили успешну имплементацију предложеног фонда предузетничког капитала);
  • Преглед тржишта и мапирање сектора високог потенцијала и/или могућих инвестиционих прилика;
  • Стратегију алокације капитала (укључујући величину фонда, релевантне временске оквире улагања и продаје, сегментацију циљног тржишта, циљне секторе, прогнозу динамике могућих инвестиционих прилика и демонстрацију способности проналажења и прибављања висококвалитетних инвестиционих прилика, итд.);
  • Кључне услове (укључујући накнаду за управљање, пренесену камату, минималну стопу приноса, циљну унутрашњу стопу повраћаја на инвестицију, подстицаје, затварање фонда, итд.).

У тренутку пријављивања за Програм, Подносилац Пријаве није у обавези да буде лиценциран од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије.

Уколико финансирање буде одобрено од стране Фонда, неопходно је да Подносилац пријаве добије одговарајућу лиценцу у складу са захтевима прописаним од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије и другим важећим законским захтевима, региструје се у АПР-у као правно лице за управљање алтернативним инвестиционом фондовима (друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима) и региструје фонд предузетничког капитала (алтернативни инвестициони фонд) у Србији.

Критеријуми за оцењивање Пријава:

 • Руководећи тим / Генерални партнер
 • Сегментација тржишта и анализа могућих инвестиционих прилика
 • Инвеститорска теза / Стратегија алокације капитала
 • Састав фонда и база ограничених партнера
 • Предложени услови и економика фонда

Само ће Пријаве које прикажу врхунски квалитет у горе наведеним критеријумима бити одобрене за финансирање. Додатни детаљи везани за процес евалуације се налазе: Приручник 

Због међународног процеса евалуације, поднесена Пријава мора бити на енглеском језику.

Крајњи рок за подношење Пријава је 15. јун 2022. године до 15:00 часова.

Непотпуне Пријаве, као и Пријаве које нису достављене до истека рока за достављање Пријава неће бити узете у разматрање.

Молимо вас да користите следећи линк за пријаву: http://www.inovacionifond.rs/lat/prijava

Фонд за иновациону делатност
Вељка Дугошевића 54, објекат Б4, 2. спрат
Научно-технолошки парк „Београд“
Контакт: serbiaventures@inovacionifond.rs

 

Loading