ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о заштити пословне тајне

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива све субјекте заинтересоване за питања система заштите пословне тајне: предузетнике и правна лица, као и њихова удружења, представнике произвођача, трговаца и пружалаца услуга, адвокате, заступнике уписане у Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину, државне органе и друге, да се упознају са текстом Нацрта закона о заштити пословне тајне (у даљем тексту Нацрт закона), као и да дају своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре.

Јавна расправа спровешће се у периоду од 21. октобра до 9. новембра 2019. године.

Текст Нацрта закона биће постављен на интернет страници Завода за интелектуалну својину www.zis.gov.rs, Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.prosveta.gov.rs и на порталу е-управе.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Заводу за интелектуалну својину, и то:

на e-mail: zis@zis.gov.rs и btotic@zis.gov.rs у субјекту e-mail поруке навести: „за закон о заштити пословне тајне ”, а преко посебног обрасца који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, или

–  поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5, са назнаком „За Закон о заштити пословне тајне”.

Loading