ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о жиговима

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива све грађане и стручну јавност, односно све субјекте заинтересоване за питања система заштите жига: предузетнике и правна лица, као и њихова удружења, представнике произвођача и пружалаца услуга, трговце и потрошаче, адвокате, заступнике уписане у Регистар заступника који води Завод за интелектуалну својину, државне органе и друге, да се упознају са текстом Нацрта закона о жиговима (у даљем тексту Нацрт закона), као и да дају своје предлоге и сугестије.

  Јавна расправа спровешће се у периоду од 24. јула  до 13. августа 2019. године.

            Текст Нацрта закона биће постављен на интернет страници Завода за интелектуалну својину www.zis.gov.rs, Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.prosveta.gov.rs и на порталу е-управе.           

            Примедбе, предлози и сугестије достављају се Заводу за интелектуалну својину, и то:

на e-mail: zis@zis.gov.rs и mbozic@zis.gov.rs , у субјекту e-mail поруке навести: „Нацрт закона о жиговима”, а преко посебног обрасца који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, или

поштом на адресу: Завод за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице 5, са назнаком „За Закон о жиговима”.

Loading