ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Коначна листа надарених ученика и студента стипендиста Министарства за 2021/2022. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило је коначну листу надарених ученика и студента који ће у школској 2021/2022. години бити корисници стипендија за надарене.

У школској 2021/22.години  Министарство ће стипендирати укупно 550 надарених ученика и студената.

Месечни износ стипендија за надарене ученике је 15.000 динара, за надарене студенте основних и мастер студија 24.000 динара, док је стипендија за надарене докторанте 30.000 динара.

Ученици и студенти, добитници стипендије за школску 2020/21. годину, образац уговора o стипендије за изузетно надарене ученике и студенте преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Два примерка читко потписаног и попуњеног уговора, добитник стипендије, достављају Министарству просвете, науке и технолошког развоја до 21. јануара 2022. године, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа на адресу:

Министарство просвењте, науке и технолошког развоја

Немањина 22-26 Београд

с назнаком – Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2021/22. годину

После овере уговора од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, добитницима стипендије ће бити враћен један примерак уговора.

Ученици и студенти, стари корисници, који настављају са примањем стипендије, не требају да потписују уговор о стипендији.

Напомињемо, да ученици и студенти који су стекли услов за наставак коришћења стипендије за изузетно надарене или су ове године добили стипендију, а конкурисали су и добили стипендију или други сличан облик давања из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или локалне самоуправе, биће аутоматски искључени са ниже стипендије.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ:

Loading