ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Коначна листа ученика и студента који су добитници стипендија за надарене у школској 2022/23. години

Министарство просвете утврдило је коначну листу ученика и студента који су добитници стипендија за надарене у школској 2022/23. години и стипендираће 226 надарених студената и 86 надарених ученика.

Висина стипендије за изузетно надарене ученике и студенте износи 15.000 динара за ученике,  24.000 динара за студенте основних и мастер студија и 30.000 динара за студенте докторских студија.

Ученици и студенти стипендисти Министарства потребно је да отворе рачун у УНИКРЕДИТ БАНЦИ.

Такође, ученици и студенти добитници стипендије потребно је да два примерка читко потписаног и попуњеног уговора доставе Министарству просвете најкасније до  16. јануара 2023. године, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа на адресу:

Министарство просвете

Немањина 22-26 Београд

с назнаком – Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2022/23. годину

После овере уговора од стране Министарства добитницима стипендије ће бити враћен један примерак уговора.

Ученици и студенти, стари корисници, који настављају са примањем стипендије, не треба да потписују уговор о стипендији.

Ученици и студенти који су стекли услов за наставак коришћења стипендије за изузетно надарене или су ове године добили стипендију, а конкурисали су и добили стипендију или други сличан облик давања из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или локалне самоуправе, биће аутоматски искључени са ниже стипендије.

 

 

Loading