ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Конференција о примерима добре праксе, изазова и визије за будућност

Конференција „Педагошка асистенција у образовном систему у Републици Србији  на прекретници развоја – примери добре праксе, изазови и визија за будућност“ која је одржана 15.новембра 2016.године у Палати Србије представљала је завршни догађај пројекта „Јачање улоге и унапређење квалитета рада педагошких асистената“ који је Асоцијација педагошких асистената Србије ( АПАС) реализовала у сарадњи са УНИЦЕФ-ом Србија у току 2015 и 2016.године чији је основни циљ био унапређивање услуге педагошке асистенције у образовном систему Републике  Србије и изградња квалитетних партнерских односа  АПАС-а  са релевантним институцијама на националном  нивоу, као и развој структуре и рада Асоцијације педагошких асистената Србије као струковног удружења.

Конференција је имала за циљ окупљање  свих релевантних актера са националног и локалног нивоа, представнике пре  свега образовних институција, педагошке асистенте и асистенткиње ради размене искустава у вези тренутног стања педагошке асистенције у образовном систему у Републици Србији, разматрању  контекстуалног оквира на основу пракси у окружењу и на медјународном нивоу као и пружање конкретних смерница за израду Правилника о педагошкој асистенцији као једног од веома битних докумената за регулисаје сервиса педагошке асистенције у образовном систему Републике Србије.

Испред Министраства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије отворила државна секретарка госпођа  Анамарија Вичек говоривши о стратешком опредељењу државе да подржи оне мере, међу којима је и укључивање педагошких асистената у образовни систем, које доприносе  квалитетнијем  споровођењу процеса социјалне инклузије Рома и Ромкиња.

У уводном обраћању присутне су поздравили представник Националног савета ромске националне мањине господин Живојин Митровићиспред Канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији госпођа Тања Ранковић и господин Божидар Николић као председник Асоцијације педагошких асистената Србије. Они су заузели заједнички став о педагошкој асистенцији као веома важном  сервису пружања подршке спроводјењу образовне и социјалне инклузије на националном нивоу, о неопходности регулисања радно-право статуса педагошких асистената у образовном систему Републике Србије као и о значаној улози Асоцијације педагошких асистената Србије као струковног удружења како за професионални развој тако и активно учешће педагошких асистената  у заступању права деце из ромске  заједнице на квалитетно и правично образовање.

Програм конференције био је организован у три тематске целине:Политика и пракса педагошке асистенције у међународној перспективи и у Србији, учешће и улога Асоцијације педагошких асистената Србије у међународним и националним иницијативама и примери добре праксе педагошких асистената- изазови у пракси.

Конференција је омогућила свим учесницима, релевантним актерима образовног процеса са локалног и националног нивоа размену  искуства, пружање смерница за унапредјење система педагошке асистенције и дефинисање  неке од важних препорука за будуће деловање као што је израда Правилника о раду педагошких асистената као јако битог елемента у раду свих педагошких асистената, иницирање сарадње са другим Асоцијацијама и удружењима на националном нивоу приликом посредовања у нострификацији-признавања стране  школске документације као и јаче умрежавање свих актера образовног процеса за које Асоцијација педагошкиих асистената Србије као струковно удружење даје довољно простора.

Опширнију информацију пронађите ОВДЕ

Loading