ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Конкурс за избор редовних наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству

На основу члана 71. и 157. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству („Службени гласник РС”, бр. 66/22 и 77/22 ) Министарство просвете Републике Србије расписује Конкурс за избор редовних наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству.

Пријаве са потребном документацијом кандидати могу послати на следећу адресу:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
11 000 Београд, Немањина 22‒26,
са назнаком: Пријава на конкурс ‒ избор наставника за рад у иностранству

Рок за доставу пријава и потребне документације је 5. јул 2023. године.

ПРЕУЗМИТЕ:

Конкурс за избор редовних наставника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству

Loading