ЋИРИЛИЦА | LATINICA

КОНКУРС за избор саветника-спољних сарадника за предмете, групе и области предмета, активности и стручне послове

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је конкурс за избор саветника-спољних сарадника који ће бити ангажовани за пружање подршке просветним саветницима у вршењу стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања рада установа. Право учешћа на Конкурсу имају наставници, васпитачи, стручни сарадници, саветници завода и наставници високошколских установа, који испуњавају услове, утврђене законом и конкурсом.

Конкурсом је планиран избор до 200 саветника-спољних сарадника, који ће у периоду од 1. фебруара 2017. до 1. фебруара 2019. године, заједно са просветним саветницима посећивати образовно-васпитне установе.

Број саветника и њихова профилација условљени су потребама школских управа. Саветнике ће бирати комисије на регионалном нивоу, у које ће, осим представника Министарства, бити укључени и представници школа, ради обезбеђивања пуне јавности рада. Изабрани саветници ће имати обавезу да савладају програм обуке који одреди Министарство. Током двогодишњег ангажовања њихов рад ће пратити и евалуирати просветни саветници.

Позивамо заинтересоване да се упознају са садржајем конкурса ОВДЕ.

Како се пријавити и где доставити документацију – проверите ОВДЕ

Loading