ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Листа наставника верске наставе за школску 2021/22. годину

На основу члана 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20), министар просвете, науке и технолошког развоја, доноси одлукуо утврђивању Листе наставника верске наставе за школску 2021/22. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница.

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading