ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Листа вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за реализацију промотивних активности Националног модела дуалног образовања и НОКС

На основу приложене документације по Јавном конкурсу за доделу средстава за реализацију промотивних активности Националног модела дуалног образовања и оквира квалификација у Републици Србији, Конкурсна комисија чије чланове именује министар просвете, науке и технолошког развоја утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма објављује се на званичној интернет страници Министарства и на порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе.

На Листу учесници конкурса могу поднети приговор Комисији у року од осам дана од дана објављивања листе.

Приговор мора бити образложен, потписан и печатом оверен, у супротном ће се сматрати неуредним и као такав ће бити одбачен.

Одлука о приговору доноси се у року од 15 (петнаест) дана од дана његовог пријема.

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading