ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Међународни дан избеглица – Континуирано унапређивање доступности и квалитета образовања за мигранте и избеглице у Републици Србији

Поводом Међународног дана избеглица, Министарство просвете подсећа да Република Србија од самог почетка мигрантске кризе улаже додатне напоре да обезбеди већу доступност образовања за ученике мигранате, као и  за избеглице из Украјине, а наша образовна пракса, успостављена током ових 8 година, представља пример инклузивног образовања у европском образовном простору. Циљ Министарства је и континуирано унапређивање квалитета образовања за децу и ученике мигранте/тражиоце азила и избеглице у Републици Србији. Доброј организацији значајно је допринело Стручно упутство за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања, које је Министарство је донело 2017. године а примењује се у свим школама које похађају ученици мигранти. До сада је кроз систем образовања сукцесивно прошло преко 5.500 ученика миграната и избеглица.

Током школске 2022/23. године установе образовања похађа између 225 – 250 ученика који су се нашли у ситуацији прислиних миграција, од којих је у просеку 70-80 ученика из Украјине. Ученици су укључени у 33 основне и 16 средњих школа. Имајући у виду да је језичка баријера изражена, Министарство је обезбедило додатну подршку наставницима и ученицима за савладавање Српског као страног језика. До сада је обучено више од 600 наставника српског и страног језика за примену новог курикулума за Српски као страни језик. С обзиром да се украјински језик у нашем систему изучава и као један од мањинских језика кроз изборни програм, Министарство је у сарадњи са Националним саветом украјинске националне мањине превело лифлет о систему образовања и васпитања у Републици Србији на украјински језик. Изборни програм Украјински језик са елементима националне културе доступан је и избеглим ученицима из Украјине.  Такође, део образовног материјала се преводи, поред арапског и фарси језика, и на украјински језик.

Неки од резултата рада Министарства просвете у области образовања мигранта, тражилаца азила и избеглица су: обучено више од 4000 васпитача, наставника, директора и стручних сарадника, више од 60 школа подржано кроз грантове, израђено преко 3.000 индивидуалних  планова подршке за ученике мигранте, одржано преко 10.000 допунских часова, 60 посета библиотекама, обезбеђена вршњачка подршка у учењу и више од 1000 ужина, 1550 комада одеће и обуће, 500 књига и уџбеника, 650 комплета школског прибора. Ученици из популације избеглица и мигранта активно су укључени како у наставне, тако и у ваннаставне активности. Школама и наставницима подршку пружају ментори, саветници/спољни сарадници ангажовани од стране Министарства, који одржавају редовну комуникацију са представницима Комесаријата за избеглице и миграције.

У свету је тренутно више од 100 милиона присилно расељених особа, избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила, што чини нешто више од 1%  укупне светске популације.

Министарство просвете се руководи идејом да су инклузивне образовне праксе одрживи механизам за превенцију екстремизма и радикализма, јер су конципиране тако да је свако дете цењено и прихваћено.

Loading