ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Међународни дан миграната – Србија примењује добру праксу инклузије ученика миграната и тражиалца азила

Међународни дан миграната обележава се данас, а Министарство просвете наставиће да улаже напоре за побољшање квалитета и доступности образовања за децу и ученике мигранте и тражиоце азила у Републици Србији.

Србија примењује добру праксу инклузије ученика миграната и тражиалца азила, која представља пример образовања у европском образовном простору. Циљ наших напора је побољшање квалитета и доступности образовања за децу и ученике мигранте и тражиоце азила у Републици Србији.

Доброј организацији значајно је допринело Стручно упутство за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања, које је Министарство је донело 2017. године а примењује се у свим школама које похађају ученици мигранти. До сада је кроз систем образовања сукцесивно прошло преко 5500 ученика миграната и тражилаца азила.

Као и претходних и у текућој школској години подршка школама које образују ученике мигранте није изостала. Ангажовано је девет ментора, саветника-спољних сарадника који се заједно са школама суочавају са низом изазова у процесу примене инклузивне праксе. Ученици који су се нашли у ситуацији прислиних миграција укључени су више од 30 основних и 15 средњих школа. Имајући у виду да је језичка баријера изражена, Министарство је обезбедило додатну подршку наставницима и ученицима за савладавање српског језика као страног језика. До сада је обучено више од 600 наставника српског и страног језика за примену новог курикулума за Српски као страни језик. Такође, образовни материјал се преводи и на матерње језике наших ученика миграната, најчешће на арапски и фарси језик. Ученици из популације мигранта активно су укључени како у наставне, тако и у ваннаставне активности.

Неки од резултата рада Министарства просвете у области образовања мигранта и тражилаца азила су: обучено више од 4000 васпитача, наставника, директора и стручних сарадника, више од 60 школа подржано кроз грантове, израђено преко 3.000 индивидуалних планова подршке за ученике мигранте, одржано преко 10.000 допунских часова, 60 посета библиотекама, обезбеђена вршњачка подршка у учењу и више од 1000 ужина, 1550 комада одеће и обуће, 500 књига и уџбеника, 650 комплета школског прибора.

Подаци Уједињених нација говоре да се последњих година чак 281 милион људи налази у ситуацији присилних миграција, а да најмање половину чине жене.
Министарство просвете се руководи идејом да су инклузивне образовне праксе одрживи механизам за превенцију екстремизма и радикализма, јер су конципиране тако да је свако дете цењено и прихваћено.

Loading