ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Међусекторска сарадња у предшколском васпитању и образовању

За потребе ефикасније реализације пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ образована је Консултативна група, коју чине представници различитих министарстава и институција: Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства здравља; Министарства финансија; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Министарства за европске интеграције; Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Консултативна група је успостављена како би омогућила лакше спровођење активности усмерених на развој предшколског васпитања и образовања кроз пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. Међу најважнијим надлежностима Консултативне групе су да пружа савете о инклузивним политикама у области предшколског васпитања и образовања, координира и размењује информације у секторима и међу заинтересованим странама у области предшколског васпитања и образовања, саветује, информише, пружа стручну подршку, даје увид и размењује искуства о спровођењу програма предшколског васпитања и образовања и повезаних програма, грантова и других активности на локалном, регионалном и националном нивоу.

У Београду је 13. јуна 2018. године одржан први састанак Консултативне групе, којем су, поред чланова овог тела, присуствовали и представници Радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја и две јединице задужене за реализацију пројекта – Јединице за управљање пројектом „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ и Централне фидуцијарне јединице. На састанку је Анамарија Вичек, државни секретар и координатор пројекта присутнима представила најважније аспекте пројекта, као и шта је урађено у претходном периоду. Представници Јединице за управљање пројектом и Централне фидуцијарне јединице су присутнима давали детаљније информације о појединим компонентама пројекта и плановима за наредни период.

Учесници су у живој дискусији разменили мишљења о различитим аспектима пројекта, а највише се разговарало о иницијалном образовању васпитача, финансирању програма предшколског васпитања и образовања и одрживости системских решења по завршетку пројекта. Наглашен је значај сарадње различитих сектора и институција за даљи развој предшколског васпитања и образовања, поготово за рад у локалним заједницама. Из тог разлога је рад Консултативне групе веома значајан и договорена је интензивнија сарадња у наредном периоду, као и размена информација.

Loading