ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство издвојило 100 милиона динара за набавку лектира и књига за школске библиотеке

Министарство просвете, науке и технолошког развоја приступило је реализацији набавке школске лектире за школске библиотеке за све основне школе. У ту сврху Министарство је определило из буџета 100 милиона динара. Износ који ће добити школа зависи од броја ученика и степена развијености локалне самоуправе у којој се налази. Пооред школске лектире школа може да одабере и све оно што сматрају да им је потребно за квалитетнији образовно – васпитни процес имајући у виду  наслове који им недостају у школској библиотеци.

Последњих дана Министарству се јављају представници појединих школа са притужбом да се на њих врши притисак да школске лектире за школске библиотеке набаве искључиво од одређених агенција. Тим поводом Министарство је упутило допис свим директорима у којем је јасно истакнуто да Министарство  не стоји иза Агенције Прима из Горњег Милановца, као ни иза ниједне друге агенције, односно издавачке куће. Школа врше одабир књига, лектира, енциклопедија и серијских публикација, који су намењени пре свега ученицима, а који доприносе унапређивању квалитета наставе свих наставних предмета у складу са прописаним наставним планом и програмом, поштујући принцип рационалности и економичности.

Министарство подсећа директоре на допис број: 650-02-01094/1/2016-07 године, од 16.11.2016. године, у којем је указано да се приликом избора књига и лектира, а због очувања библиотечког фонда, има у виду квалитет самих наслова и аутора, као и добра техничка опремљеност књигe (повез, тврдо коричење,…), с обзиром да су наведене књиге су предвиђене за вишегодишњу употребу од стране ученика и добра техничка опремљеност књиге, с обзиром да су предвиђене за вишегодишњу употребу од стране ученика.

Loading