ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство је обезбедило додатна средстава за директне материјалне трошкове истраживања у 2018. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је одобрило распоред и исплату додатних средстава за директне материјалне трошкове истраживања ДМТ II, за пројектно финансирање по Програмима ОИ/ТР/ИИИ у 2018. години, уукупном износу од 235.620.000 динара, што представља повећање веће од 30% на годишњем нивоу (у односу на 2018. годину).

 Исплата средства из тачке 1. ове одлуке ће се извршити на начин и по динамици како се утврди анексима основних уговора у 2018. године које Министарствo закључи са реализаторима истраживања из члана 104. став 1, а на основу чл. 10, 30, 97. став 1.Закона, у складу са расположивим средствима буџета – раздео Министарства,појединачним решењима са назнаком: „додатна средства ДМТ II у 2018. години, у једнократним износима одобреним за исплату односном реализатору истраживања, како је садржано у Табели која је саставни део саме одлуке.

 Акредитоване научноистраживачке организације могу очекивати уплату предметних средстава 18. децембра.

Loading